ARBEIDSFOLK FORTELLER


Gift med en agitator


Anna Berntsen
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Anna Berntsen (født 1869) vokste opp i en arbeiderfamilie på Bjølsenjordet i Kristiania. I 1899 ble hun gift med en av de fremste fagforeningspionerene og agitatorene i landet, Hans Berntsen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Anna fulgte mannen på mange og lange reiser rundt om i landet, om det var langs kysten eller de tok landeveien fatt fra anlegg til anlegg i Nord-Trøndelag, helt opp til Grong og Namsos.


En statue av Annas ektemann, Hans Berntsen, ble avduket i Mo i Rana 1. mai 1958.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Under agitasjonsturen i 1900 opplevde Anna bybrannen i Steinkjer som gjorde et sterkt inntrykk. Ekteparet gikk om natten og sov om dagen i brakkene til anleggsarbeiderne. På kveldene var det møter og konferanser. Siden måtte Anna både styre og forsørge familien når ektemannen mesteparten av tiden var rundt om i landet og dannet fagforeninger. Disse reisene kunne de ikke leve av. Annas lønn som ekspeditrise i Oslo samvirkelag kom derfor godt med. Etter hvert ble Hans Berntsen fastlønnet agitator i forbundet. Anna engasjerte seg i politikken gjennom arbeiderpartilaget Sagene kvinnegruppe der hun ble medlem i 1910 og senere også i Sagene arbeidersamfunn.

(Arbeiderbladet 8. desember 1949)Interiør fra Oslo Samvirkelags utsalg på Damplass 2 og 3 i slutten av 1920-årene.
Foto: Eyolfsson / Arbark


Se flere historier i serien "Arbeidsfolk forteller" her


Publisert 21.01.2021, første gang 12.02.2015.