ARBEIDSFOLK FORTELLER


68 år ved Fiskehallen


Bernt Andersen.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Bernt Andersen var født i 1880 og bodde på Utsikten i Gamlebyen/Ekeberg. Som 12-åring begynte han å tjene litt penger for å hjelpe til hjemme. Han gikk til Fiskebrygga som lå ved Børsen. "Borkehølet" ble den kalt på folkemunne. Der kunne han arbeide på formiddagen, for mellom klokka 14 og 18 gikk han på Gamlebyen skole. Andersen bar fisken i en kurv hjem til folk som hadde kjøpt, og første dagen tjente han 40 øre. Senere begynte han å bære vann til baljene med levende flyndre som kom med danskebåten. Da måtte han stille opp klokka tre om natta for å ta i mot fisken. Fiskehallen ble Andersens arbeidsplass gjennom hele livet. I mange år solgte han fisk fra forskjellige utsalg, og da han passerte 70 år, trappet han ned og ble regningsbud i stedet.

(Arbeiderbladet 12. april 1960)

Bildet fra 1902 viser det gamle Borkehullet ved Fiskebrygge der Havnelageret senere ble bygget.
Foto: L. Szacinski / ArbarkSe flere historier i serien "Arbeidsfolk forteller" her


Publisert 21.01.2021, første gang 12.02.2015.