ARBEIDSFOLK FORTELLER


Fagforeningsformann


Kristine Amundsen på fagforeningskontoret i 1957
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Kristine Amundsen ble valgt til formann i Konfeksjonsarbeidernes forening i 1947. Ni år senere administrerte hun en organisasjon med 3500 medlemmer fordelt på noe sånt som 300 arbeidsplasser. Det ble sydd herre- og damekonfeksjon, hatter, luer og arbeidstøy.

Vel 3000 av de organiserte var kvinner, og syerskene var en lavtlønnsgruppe. Derfor var Kristine Amundsen særlig opptatt av lønnsspørsmålet. I 1950-årene sto man foran store rasjonaliseringer, og det kunne hende at arbeidsgiveren forsøkte seg på lønnsnedslag.


Syerskenes arbeidsplass ved Norsk Konfeksjonsfabrikk 1949.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Kristine arbeidet også for innføring av fem dagers uke. Hun hadde omtanke for alle kvinnene hun ledet. De trenger inderlig vel en dag til å stelle hjemme, som hun sa. Selv hadde hun ikke engang rett på ferie da hun begynte som syerske i 1917.
Men Kristine Amundsen var bekymret for at mange av de organiserte kvinnene ikke var så interessert i faglig arbeid.

I tillegg var det stor gjennomtrekk i faget og mye ungdom. Amundsen beklaget at de unge jentene så på arbeidsplassen bare som en holdeplass før ekteskapet - det var ikke nødvendig å sette seg inn i saker og ting.


(Arbeiderbladet 30. april 1956)Syerskernes fagforening stiftet 1891 hadde en vakker fane.
Foto: ArbarkSe flere historier i serien "Arbeidsfolk forteller" her


Publisert 21.01.2021, første gang 12.02.2015.