ARBEIDSFOLK FORTELLER


Med stjerne i manntallet


Ekteparet Larsen fotografert i 1954.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Marie Larsen var gift med murarbeideren Arnt. Mellom 1900 og 1903 var det krakk i byggevirksomheten og Arnt gikk fire måneder uten å tjene ett øre. Med små barn ble det knapt med penger til mat og husleie. Aldri tidligere hadde Marie bedt om noe, men det var like oppunder jul og hun så ingen annen utveg enn å be om hjelp. Marie fikk råd om å oppsøke en viss pastor Møller for et lite bidrag. Etter en samtale puttet han noe opp i en konvolutt som Marie tok med seg til butikken for å handle. På lappen fra pastoren sto det at fru Larsen kunne få matvarer for tre kroner. Da la hun lappen på disken og sa at noen andre som hadde det verre, kunne få handle for de skarve tre kronene. Året etter, i 1904, var det kommunevalg. Med en ektemann som betalte skatt, fikk Marie stemmerett. Men det viste seg da hun kom til valglokalet at i manntallet sto det en stjerne etter navnet hennes. Hun ble avvist. I følge valgloven hadde personer som hadde mottatt understøttelse ikke rett til å stemme. - Det var eneste gang jeg ikke har stemt. På grunn av en lapp på tre kroner, fortalte Marie.

(Arbeiderbladet 12. februar 1954)

En murmester med sitt murerlag fotografert rundt 1900. Arnt Larsen var også murer, men under krakket i perioden 1900-1903 ble det vanskelige tider.
Foto: N. Skarpmoen / ArbarkSe flere historier i serien "Arbeidsfolk forteller" her


Publisert 21.01.2021, første gang 12.02.2015.