Arbeidsfolk fortellerJohn Rustbakken


Bildet viser Rustbakkens arbeidskamerater, et arbeidslag på Selbanen ca. 1895.
Strekningen ble kalt Hamar-Selbanen inntil den ble åpnet fram til Otta i 1896.

Anleggsarbeideren

John Rustbakken fra Hedalen begynte som anleggsarbeider på Ottabanen i 1895, 20 år gammel. Rustbakken hadde ikke vært på anlegget lenge før han fikk oppleve agitatoren Olav Strøm som kom for å få i stand anleggsarbeiderforeninger. Rustbakken mintes vel hvor rasende overingeniør Fleischer ble da han så Olav Strøm på anlegget. Han sparket i sandhaugen han sto på så sanden sprutet til alle kanter. Men forening ble det. Alle på anlegget meldte seg inn, og Rustbakken selv ble med tiden æresmedlem i Arbeidsmandsforbundet. Han fortsatte som anleggsarbeider, først på Gjøvikbanen og senere på Bergensbanen. Så flyttet han til Oslo, og fra 1903 ble anleggene på både Øst- og Vestbanen arbeidsplassen resten av hans yrkesaktive liv.

(Arbeiderbladet 5. mars 1954)


Se flere historier i serien "Arbeidsfolk forteller" her 

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek