ARBEIDSFOLK FORTELLER


Første formann i den første arbeiderkvinneforeningen


Helga Nestor Nilsen fylte 80 år i september 1945. Under krigen deltok hun i motstandskampen. I strømpene gjemte hun illegale aviser som hun distribuerte.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Helga Nestor Nilsen (født 1865) kom med i arbeiderbevegelsen som 20-åring. Da Den socialdemokratiske forening ble stiftet 1. mars 1885, meldte Helga seg inn. Ti år senere var hun en av initiativtagerne til opprettelsen av Arbeiderpartiets kvinneforening i Kristiania og ble foreningens første formann. Blant stifterne var også Hulda Jeppesen og Marie Holtermann Knudsen, ektefellene til Arbeiderpartiets grunnleggere fra 1887. I starten var det ikke lett å få kvinnene interessert, men de engasjerte foregangsdamene fikk god hjelp av sine mannlige partifeller. "Vi levde for partiet og Social-Demokraten, avisen vår", uttalte Helga senere. Samtidig beskrev hun også hvordan de skaffet penger til avisa med å arrangere basarer og fester. Men kvinnebevegelsen vokste, og det ble stiftet avdelinger rundt om i byen. Diskusjonene kunne ofte være skarpe. Som den gang rundt 1915 da Helga foreslo kvinnelig verneplikt. Da var hun på nippet til å bli ekskludert av foreningen. En av Helgas hjertesaker var skolesaken og skolekjøkkenundervisningen. Den fremste politiske kampen var imidlertid stemmeretten for kvinner. Hun var medlem av deputasjonen som la denne viktige saken fram for statsministeren. Det gjorde også inntrykk hvordan kvinnene ble kastet skitt på eller spyttet på da de deltok i 1. maidemonstrasjonene i slutten av 1890-årene. Under agitasjonene foran valgene fikk de høre at de skulle holde seg hjemme i huset og ikke blande seg opp i politikken. "Vi gjorde grovarbeidet og vi slet hardt, men vi har hatt gleden av å se resultatene", oppsummerte Helga Nestor Nilsen på sine eldre dager.

(Arbeiderbladet 31. desember 1949)


Bildet er fra foreningens sommerutflukt med sin nye fane til Simensbråten året etter. Helga Nestor Nilsen står ytterst til venstre.
Foto: Ukjent / ArbarkSe flere historier i serien "Arbeidsfolk forteller" her


Publisert 21.01.2021, første gang 12.02.2015.