ARBEIDSFOLK FORTELLER


Fra bakersvenn til bakermester


Oscar Borgen
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
"Hvis ikke arbeiderne selv hadde tatt opp et bevisst organisasjonsarbeid på det faglige og politiske området, ville vi ikke ha stått der vi står i dag. Nå er alt så opplagt for ungdommen, men det ser ikke ut til at all ungdommen har forståelse av hva de som nå er eldre, har slitt for å komme så langt som vi er i dag." Det var kraftsalven som bakermester Oscar Borgen kom med i 1949 etter 60 år i arbeidslivet. Som 14-åring begynte han i lære. Da var det opp klokka tre om natta. Natt til lørdag måtte de begynne klokka 22 om kvelden og var ferdige i 16- 17-tiden på ettermiddagen.Foto: Arbark
I 1898 fikk han arbeid hos en landhandler på Romerike. Det var ikke baking hver dag, så da måtte han bli på annet arbeid, blant annet som tømmerkjører. Kosten der var ensidig. Det var graut, velling, sild og poteter. Da han kom til Kristiania året etter, meldte han seg inn i Bakersvennenes forening. Her var han så heldig å få arbeid hos en mester som respekterte arbeidstiden og betalte tarifflønn, 18 kroner uka og 10 timers arbeidsdag. Som så mange andre ungdommer prøvde han lykken i Amerika hvor han også fikk arbeid som baker. Etter et opphold på fire år returnerte han til Norge. I 1930 ble han bakermester, og da kunne han ikke lenger bli stående som medlem i fagforeningen. Men det faglige og politiske engasjementet holdt han ved like.


(Arbeiderpartiets valgavis 1949)Fra Kristiania Samvirkelags Elektriske Bakeri i Maridalsveien 39 i 1922
Foto: Ukjent / ArbarkSe flere historier i serien "Arbeidsfolk forteller" her


Publisert 21.01.2021, første gang 12.02.2015.