UNG KVINNE I KRIG

Album og minnebøker etter Sissel Lie (1922-1983).


Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har i vår samling omtrent 30 minnebøker som Sissel Lie selv har laget gjennom livet. Ifølge hennes sønn Ragnvald Bratz var dette noe som ga henne mye glede da hun ofte satt oppe på kveldene og laget disse minnebøkene. Hun samlet på fotografier, menyer, billetter og avisartikler med mer som kunne bidra til å skape hennes personlige fortelling om året som hadde gått.

Sissel Lie, gift Fosse under krigen og senere Bratz, var datter av Arbeiderpartipolitiker Trygve Lie, som var FNs første generalsekretær. Under andre verdenskrig evakuerte hun til Storbritannia sammen med familien og sin far, som da var forsyningsminister og senere utenriksminister i regjeringen Nygaardsvold. Selv var hun innmeldt i Hærens kvinnekorps. Etter krigen var hun også farens sekretær da han arbeidet i FN. I denne artikkelen vil vi presentere arkivmaterialet fra 1940-1945 som er to album/minnebøker med svart-hvitt fotografier tatt av Sissel Lie og hennes omgangskrets.


Norsk Kvinnekorps Hæren - NKKH20 år gamle Sissel Lie (til høyre) ble innrullert i Norsk Kvinnekorps hæren, 5. august 1942. Her foran Maxwelton House i Skottland.


Sommeren 1942 innførte eksilregjeringen verneplikt for alle norske kvinner i utlandet mellom 18 og 45 år. Militærutdannelsen var et tre ukers grunnkurs som lærte opp kvinnene til korrekt opptreden i uniform, og det å ta vare på seg selv under feltopphold. Deretter var det «On the job training». Befalsutdanningen ble gitt på britiske «ATC-OCTU» (OCTU Officer Cadet Training Unit) og på «Junior Leading Course» for ATS (Auxiliary Territorial Service, Den britiske hærs kvinnekorps). Kvinnene var kjent som K-soldater.

Til dette kapitlet i Sissels liv er det to store minnebøker med bilder, avisutklipp, telegrammer osv. fra 1942-1945. Disse er blant annet fra tiden hun tjenestegjorde i Norske Kvinnekorps Hæren i Storbritannia under andre verdenskrig. Det som gjør disse minnebøkene spennende, er at de personlige bildene og de innlimte objektene hun sparte på også er offentlige pressebilder av kjente og mindre kjente personer, og hendelser i hennes omgangskrets. Her finner vi blant annet kongefamilien og mange regjeringsmedlemmer med familier. I tillegg er det limt inn en del avisartikler og utklipp fra magasiner som omhandler hennes egen familie og andre verdenskrig. For oss som blar i minnebøkene i dag blir det som et tidsvindu hvor vi kan få en fornemmelse for hennes dagligliv som ung kvinne i krig. Som privatperson kan vi anta at hun var økonomisk og kulturelt privilegert som datter av et regjeringsmedlem, men personlig var hun deltagende og engasjert i eget arbeid i hæren.


Kronprinsesse Märtha fotograferer på Maxwelton House treningsleir.Om bildene

Vi kan ut ifra albumene se en ganske unik og personlig dokumentasjon som handler om vennskap, nærhet og unge jenter som ser ut til å ha det morsomt og spennende. Men det er også alvor, for gutta de omgås er blant andre de norske jagerflypilotene i skvadron 331 og 72, der er det unge gutter, kjærester og ektemenn som faller ned fra himmelen og dør etter å ha tapt mot fienden.


SQ 72 Biggin Hill flyplass. Gunnar Fosse nummer fem fra venstre.
Sissel Lie giftet seg 8. juni 1944 med pilot Gunnar Fosse, som døde i kamp 23 år gammel i slaget om Walcheren i oktober samme år.De mest oppsiktsvekkende bildene er fra treningsleiren for HKK på Maxwelton House i Moniaive, Skottland. Her er det mange fotografier av jentene som trenes opp til å bidra i krigen. Noen vervet seg allerede som frivillige i 1940 og de ble satt i tjeneste på diverse poster: intendanturverksteder, kontorer, transportorganer (som sjåfører), kantiner, sykehus og tannlegekontorer. Ved krigens slutt bestod Den Norske Hærs kvinnekorps av 466 kvinner, men dette tallet omfattet også sykepleiere i Hærens tjeneste.

Sissel fikk sin opplæring ved Maxwelton House i Skottland og var med i ett av de tre første kullene som der. Hun gikk på offiserskole under den britiske befalsutdannelsen Officer cadet(s) training unit (O.C.T.U.) og oppnådde graden fenrik i kontrolltjenesten i 1944. På fotografiene som Sissel har samlet i sine album, ser vi at hun selv og et par av hennes kollegaer har kameravesker hengende på skulderen. Dette var ikke en del av uniformen, men disse kvinnene var antageligvis aktive hobbyfotografer som dokumenterte hverdagen innenfor kvinnekorpset. Den personlige og den offentlige historien blir flettet i hverandre med disse bildene, som forteller en hittil ganske ukjent historie fra Det norske Forsvaret. Da krigen var over valgte Sissel å bli i Skottland i noen måneder fram til hun ble dimittert 10. august 1945.
Her fra en øvelse med gassmasker rundt Maxwelton House.

Øvelse for K-soldatene rundt Maxwelton House.

Sissel Lie og Erna Spence.Historien om Sissel Lie og hennes album fra andre verdenskrig er presentert på utstillingen Krigstid på Preus Museum, en utstilling som løfter frem flere ukjente fotografer som er kvinner. Fotografiene deres er av sammensatte årsaker blitt liggende på museer og i arkiver uten at noen en gang vet hvem fotografen er lenger. Dette kan være så enkelt som at de ikke har etterkommere, sluttet med å fotografere og publisere bilder tidlig i karrieren, eller skiftet navn da de giftet seg

Albumene til Sissel Lie er også tilgjengeliggjort for alle på Digitalt museum. Arbeidet inngår i Kvinnemuseet, som er en del av Anno museum, sitt prosjekt «Nå begynner a’ med det der igjen». Prosjektet skal fremme kvinner i museet og har fått midler av Kulturrådet.


Albumene kan sees i sin helhet her:


Eksterne lenker:

Preus museum:
https://www.preusmuseum.no/Opplev-utstillingene/Aktuelle-utstillinger/Krigstid

Kilden Kjønnsforskning:
http://kjonnsforskning.no/nb/2019/04/kvinnelige-fotografer-er-ofte-ukjente

Nå begynner a med det der igjen:
http://kjonnsforskning.no/nb/2019/02/ny-satsing-pa-kjonn-i-norske-museer


Tidslinje

1940

Sissel flykter sammen med sin familie og Den norske regjeringen til England. Her er de i Nord-Norge på skipet Devonshire. Trygve Lie til venstre og offiser Nikolai Ramm Østgaaard.

1940

1942

Sissel blir innrullert i Den norske hærs kvinnekorps. Her er K-soldatene på Maxwelton House. Samme årstall møter hun flykapteinen Gunnar Fosse fra Royal Navy Air Force, R.N.A.F., som er stasjonert på Biggin Hill flyplass i London.


1942

1944

Gunnar Fosse og Sissel gifter seg 8. juni 1944, men allerede 30. oktober 1944 blir Gunnar skutt ned over Walcheren i Belgia, 23 år gammel og Sissel blir enke.

1944

1945

Frigjøringen, Sissel drar tilbake til Norge. Her er søsteren Mette og Sissel på vei hjem fra England til Norge med regjeringen på det britiske passasjerskipet Andes. Regjeringen og skipet kom til Norge 31.05.1945.

1945

1946

Sissel jobber som Trygve Lies sekretær i FN sine første møter i San Francisco. Her er hun mellom sin far og politiker C.J Hambro.

1946

1946

Samme år gifter Sissel seg med nabo og barndomsvenn Jens-Halvard Bratz. Her er bryllupet omtalt i svensk presse.

1946b

1947

Sissel og Jens-Halvard får barnet Ragnvald Bratz. Det er senere han som tar vare på alle albumene og leverer disse til Arbark.

1947

Publisert 28.04.2021, første gang 11.09.2019