ARKIVSAMLINGEN


Arbarks arkivsamling omfatter materiale etter organisasjoner, personer og aktiviteter innen hele arbeiderbevegelsen og den politiske venstresiden.

Vi oppbevarer politisk, faglig og kulturelt arkivmateriale som spenner fra fagbevegelsens sentrale organisasjoner til lokale avdelinger, fra Det norske Arbeiderparti til Norges Kommunistiske Parti, fra kvinne- og ungdomsbevegelsen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, fra kulturforetak til internasjonalt solidaritets- og fredsarbeid.

Samlingen omfatter først og fremst arkiver etter de sentrale organene i landsomfattende organisasjoner. Vi har også mye lokalt materiale, spesielt fra fylkene Oslo, Akershus og Buskerud.

Den detaljerte arkivkatalogen er tilgjengelig på lesesalen, men det meste kan også finnes i www.arkivportalen.no© 2018 · www.arbark.no