For arkivgivere


Arbark tar imot materiale som på ulike måter er relatert til arbeiderbevegelsen og den politiske venstresiden. Vi mottar årlig store mengder materiale fra privatpersoner, foreninger og partier, og har et særskilt ansvar for å lagre og bevare materiale etter de sentrale organene i landsomfattende organisasjoner.

Hvis du mener du har materiale som kan være relevant for Arbark, kontakt oss gjerne på lesesal@arbark.no

Hvem kan avlevere?

Arbark tar imot og oppbevarer arkiver etter følgende typer arkivskapere:

 • Partier, lokale partilag og politiske organisasjoner som tilhører arbeiderbevegelsen og venstresiden i Norge samt alle tilknyttede organisasjoner, for eksempel ungdomsforeninger, kvinnelag, studieorganisasjoner og avholdslag
 • Landsorganisasjonen samt fagforbund, fagforeninger og bedriftsklubber tilknyttet LO
 • Andre organisasjoner, grupper og virksomheter med tilknytning til arbeiderbevegelsen og venstresiden i norsk politikk
 • Enkeltpersoner med tilknytning til arbeiderbevegelsen eller den politiske venstresiden
Arkivskaperne kan være knyttet til virksomhet på nasjonalt plan, eller innen Oslo og de delene av Viken fylke som tidligere tilhørte Akershus og Buskerud. For resten av landet finnes regionale oppbevaringsmuligheter. Du finner en oversikt over lokale aktører her.

Hva kan avleveres?

Arbarks samlinger består av et bredt spekter av ulike materialtyper og gjenstander. Her er noen eksempler på materiale vi gjerne mottar:

 • Arkiver (se utfyllende informasjon om avlevering av arkiv under)
 • Foto, herunder album, innrammede bilder, negativer, positiver og fotografier i digitalt format
 • Film og lydopptak
 • Plakater og tegninger
 • Bøker, tidsskrifter og annet trykt materiale som ikke finnes i samlingen fra før
 • Faner
 • Merker


Hvordan avlevere arkiv?

Kontakt oss på lesesal@arbark.no for mulige avleveringer. Vi kan gi råd og veiledning via telefon eller e-post, men vi kan også komme på fysisk befaring for vurdering og rådgivning. Våre veiledninger kan også være til hjelp og nytte, både i det daglige arkivarbeidet og i avleveringssammenheng.

For store arkiver kan det bli aktuelt at Arbark tar betalt for å få dekket kostnader i forbindelse med en forsvarlig klargjøring av materialet til bevaring og bruk. Arkivgiver/-skaper vil også signere en avtale som regulerer innsyn og eiendomsrett.

Arbark ønsker størst mulig åpenhet innenfor de rammer som settes av personvernlovgivningen. Enkelte arkivgivere/-skapere ønsker tidsavgrensede innsynsbegrensninger for deler av arkivmaterialet, og slike begrensninger vil da bli avtalt spesielt.

Arkivet vil enten avleveres eller deponeres. En avlevering innebærer at arkivskaper overfører både eiendomsrett og forvaltningsansvar til Arbark. En deponering vil tilsi at arkivgiver/-skaper beholder eiendomsretten og kan også ta materialet tilbake igjen.