Bilde 1
Neste

Valgkamp1921.
Arbeiderpartiets kampsaker ved stortingsvalget dette året var blant annet: "Arbeidsløshetens bekjæmpelse. Ophør av de vanvittige millonrullinger til militærvæsenet og en øieblikkelig avvikling av denne klassesamfundets vigtigste støtte. En progressiv skat paa de store indtægter og formuer saaledes at de med den bredeste ryg bærer de tyngste byrder."


Valgkamp - en bildeserie