Digitale dokumenter


Hovedavtalen i kommunal sektor

Den første hovedavtalen i kommunal sektor trådte i kraft 1. mai 1978. Avtalen ble inngått mellom Norsk kommuneforbund og Norsk kommuners sentralforbund. Et viktig mål med avtalen var å sikre gode og rasjonelle samarbeidsformer mellom kommunenes representanter og de kommunalt ansattes tillitsvalgte. Avtalen har blitt revidert med to til tre års mellomrom.
© 2019 www.arbark.no