Digitale dokumenter
 

Beretninger fra Arbeiderpartiet:

Beretningene dokumenterer driften i årene mellom hvert landsmøte, og godkjennes av landsmøtet. Her finner du blant annet partiets medlemstall og oversikter over tillitsvalgte. (Fram til 1892 har vi digitalisert fra avisa Socialdemokraten, siden de ikke ble publisert som egne trykksaker).

 
Beretning 1889-1890

Oversigt over "Det forenede norske arbejderparti"s virksomhed fra 17de august 1889 til 17de august 1890
Beretning 1890-1891

Oversigt over Det Forenede norske arbejderpartis virksomhed fra august 1890 til 1891Beretning 1891-1892

Oversigt over Det Norske arbejderpartis virksomhed fra august 1891 til august 1892Beretning 1893

Beretning fra hovedstyret til Det norske arbejderpartis 7de landsmøde i 1893.Beretning 1893-1894

Beretning om Det norske arbejderpartis virksomhed fra 21de august 1893 til 15de juni 1894
Beretning 1894-1895

Beretning om Det norske arbejderpartis virksomhed fra 15de juni 1894 til 15de juni 1895
Beretning 1896

Aarsberetning for styret for det norsk arbejderparti til landsmødet 1896
Beretning 1896-1897

Beretning om Det norske arbejderpartis virksomhed 1896-97
Beretning 1897-1898

Beretning om Det norske arbejderpartis virksomhed 1897-98
Beretning 1898-1899

Beretning om Det norske arbejderpartis virksomhed fra 1. juli 1898 til 30. juni 1899Beretning 1889-1900

Beretning om Det norske arbeiderpartis virksomhed fra 1ste juli 1899 til 15de mai 1900Beretning 1900-1901

Beretning om Det norske arbeiderpartis virksomhed fra 15de mai 1900 til 1ste juli 1901Beretning 1901-1902

Beretning om Det norske arbeiderpartis virksomhed fra 1ste juli 1901 til 30te juni 1902Beretning 1902-1903

Beretning om Det norske arbeiderpartis vikrsomhed fra 1ste juli 1902 til 20de mai 1903


Beretning 1903-1904

Beretning om Det norske arbeiderpartis virksomhed fra 20de mai 1903 til 15de mai 1904


Beretning 1904-1905

Beretning om Det norske arbeiderpartis virksomhed fra mai 1904 til 31te december 1905


Beretning 1906


Beretning 1907


Beretning 1908


Beretning 1909


Beretning 1910


Beretning 1911


Beretning 1912


Beretning 1913


Beretning 1914Beretning 1915Beretning 1916Beretning 1917Beretning 1918Beretning 1919Beretning 1920Beretning 1921Beretning 1922
Beretning 1923
Kort beretning feb-novBeretning 1924
Beretning 1925
Beretning 1926Beretning 1927Beretning 1928Beretning 1929Beretning 1930Beretning 1931


Beretning 1932Beretning 1933Beretning 1934Beretning 1935Beretning 1936Beretning 1937Beretning 1938Beretning 1940
9.april- 25.september 1940Beretning 1945
Beretning 1946
Beretning 1947Beretning 1948Beretning 1949Beretning 1950Beretning 1951Beretning 1952


Beretning 1953


Rettelser 1953
Beretning 1954Beretning 1955Beretning 1956Beretning 1957Beretning 1958Beretning 1959-1960Beretning 1961-1962Beretning 1963-1964Beretning 1965-1966Beretning 1967-1968Beretning 1969-1970Beretning 1971-1972Beretning 1973-1974Beretning 1975-1976Beretning 1977-1978Beretning 1979-1980Beretning 1981-1982Beretning 1983-1984

Beretning 1985-1986

Beretning 1987-1988


Beretning 1989-1990

Beretning for perioden
01.01.1989 - 30.06.1990Beretning 1990-1992

Beretning for perioden
01.07.90 - 30.06.92Beretning 1992-1994

Beretning for perioden
01.07.1992 - 30.06.1994Beretning 1994-1996

Beretning for perioden
01.07.1994 - 30.06.1996Beretning 1996-1998

Beretning for perioden
01.07.1996 - 30.06.1998Beretning 1998-2000

Beretning for perioden
01.07.1998 - 30.06.2000Beretning 2000-2002

Beretning for perioden
01.07.2000 - 30.06.2002Beretning 2002-2004

Beretning for perioden
01.07.2002 - 31.12.2004Beretning 2005-2006

Beretning for perioden
01.01.2005 - 31.12.2006Beretning 2007-2008

Beretning for perioden
01.01.07 - 31.12.08Beretning 2009-2010

Beretning for
2009-2010Beretning 2011-2012

Beretning for
2011-2012Beretning 2013-2014

Beretning for perioden
01.01.2013- 31.12.2014Beretning 2015-2016

Beretning for perioden
01.01.2015-31.12.2016Beretning 2017-2018

Beretning for perioden
01.01.2017-31.12.2018

 

Andre digitale dokumenter finner du her


© www.arbark.no