Arbeiderpartiet - Beretninger


Beretningene dokumenterer driften i årene mellom hvert landsmøte, og godkjennes av landsmøtet. Her finner du blant annet partiets medlemstall og oversikter over tillitsvalgte. (Fram til 1892 har vi digitalisert fra avisa Socialdemokraten, siden de ikke ble publisert som egne trykksaker).

Creative Commons-lisens Dokumentene er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.