Fagopposisjonen 1911


Fagopposisjonen hadde sitt utspring i Trondhjemsresolusjonen, utformet av Martin Tranmæl og vedtatt på møte i Trondheim 19.november 1911. På LO-kongressen i 1910 utgjorde opposisjonen en mindretallsfraksjon og i 1913 ble organisasjonen landsomfattende og formelt stiftet under navnet Den norske fagopposisjon.

Hovedkravet i Trondhjemsresolusjonen var at organisasjonsarbeidet skulle ha et mer revolusjonært grunnlag enn før. Konkrete endringsforslag var blant annet å avskaffe forsikringsordningene og tarriffavtalene. Kampmidler skulle være streik, sympatistreik, boikott, obstruksjon, sabotasje og kooperasjon. Programmet hadde dermed syndikalistiske trekk.Vittighetsbladet Hvepsen gjorde et poeng av at Martin Tranmæl var mer opptatt av revolusjonære enn parlamentariske virkemidler. Tegning av Otto Hjort i Hvepsen nr. 10, 1914.
Foto: Arbark


Ole O. Lian, som var LO-leder på den tiden, støttet i prinsippet flere av kravene, men var sterk motstander av sabotasje – spesielt formuleringen om å legge dynamitt i borehullene for å ramme streikebrytere. Lian ønsket også å beholde tariffavtalene, i motsetning til Fagopposisjonen som mente avtalene bandt arbeiderne til lønnsvilkår som ikke kunne endres i avtaleperioden selv om levekostnadene økte.

Fagopposisjonen mente dessuten at organisasjonen måtte desentraliseres, og bygges opp slik at hele arbeiderklassen skulle stå sammen uavhengig av fag. Derfor skulle fagforbundene avløses av industriforbund, og lokale samorganisasjoner opprettes.Den norske fagopposisjons 1. landskonferanse, 1913 i Trondheim. Vi ser blant andre Martin Tranmæl og Halvard Olsen.
Foto: Ukjent/ Arbark


Fagopposisjonen fikk flertall i Norsk Arbeidsmandsforbund i 1918, deretter i flere andre forbund. I samarbeid med det sosialdemokratiske ungdomsforbundet erobret de ledelsen i Arbeiderpartiet i 1918. Arbeiderpartiet ble innmeldt i Den kommunistiske internasjonale (Komintern), men brøt med internasjonalen i 1923. Fagopposisjonen vant aldri flertall i Landsorganisasjonen."Nye veie for fagbevegelsen". Tranmæl: "Denne vei, godtfolk, saa er vi fremme om ti minutter."
Fra vittighetsbladet "Hvepsen", nr. 26, 1911. Hovedpersonene er Martin Tranmæl og Anders Buen.
Foto: Ukjent/ Arbark
---


Kilder:

Trondhjemsresolusjonen (pdf) (også trykt i Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie 1/1976, s. 214-221)

Finn Olstad: Med knyttet neve (Bind 1 av LOs historie) (Pax 2009)

Jorunn Bjørgum: Fagopposisjonen av 1911 , Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie nr. 1, 1976

Store Norske Leksikon

Se også vår nettustilling om vittighetsbladet Hvepsen

Publisert 17.09.2020, første gang 2011.