9. mars

Hovedavtalen, "Arbeidslivets grunnlov" ble godkjent av partene 9. mars 1935. Avtalen er senere blitt revidert og utvidet. Les en lengre artikkel om avtalens historiske betydning her.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek