28. juni

Nini Haslund Gleditsch ble født 28. juni 1908 i Moss. Hun kom tidlig med i Arbeiderpartiets ungdomsbevegelse, men i 1931 meldte hun seg ut av Arbeiderpartiet og noe senere inn i den radikale gruppa Mot Dag. Der arbeidet hun i forlaget Fram og med utgivelsen av Arbeidernes leksikon. Sammen med ektemannen Kristian Gleditsch engasjerte hun seg i Den Norske Hjelpekomite for Spania, og de arbeidet flere år ved spanske sykehus og barnehjem under borgerkrigen 1936-1939. Da Mot dag ble oppløst, meldte hun seg igjen inn i Arbeiderpartiet. Under hele andre verdenskrig arbeidet hun for statsråd Trygve Lie i London. I 1949 forlot hun Arbeiderpartiet for godt da partiet gikk inn for NATO-medlemskap. Nini Haslund Gleditsch var sterkt engasjert i freds- og solidaritetsarbeid: Kvinnenes Demokratiske Verdensforbund, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og Bestemødre mot atomvåpen. Hun døde 25.7.1996. Se også vår nettutstilling om den spanske borgerkrigen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek