25. september 1972

Det er 50 år siden EF-avstemningen splittet arbeiderbevegelsen


25. september er det femti år siden Norge i en rådgivende folkeavstemning valgte å stå utenfor det europeiske samarbeidet. I januar 1972 fullførte Bratteli-regjeringen, støttet av et flertall på Stortinget, forhandlingene med EF om vilkårene for norsk medlemskap. Dette markerte starten på en uforsonlig valgkamp mellom ja- og nei-siden. 53,5 prosent stemte mot medlemskap og 46,5 prosent for. For arbeiderbevegelsen skulle situasjonen by på uforutsette problemer, da både LO på sin ekstraordinære kongress og Arbeiderpartiets ledelse anbefalte norsk medlemskap.

Om 25. september 1972 markerte bruddet med tanken på et sosialdemokratisk Europa, markerte det starten på en mangeårig splittelse i norsk arbeiderbevegelse og en forandring av de etablerte politiske skillelinjene. Som en konsekvens av det dårlige valgresultatet for ja-siden, valgte Trygve Bratteli å gå av som statsminister, og under Stortingsvalget året etter skulle Arbeiderpartiet komme til å gjøre sitt dårligste valg siden 1930.1. mai 1972 i Oslo. Folkebevegelsen mot EECs tog i Karl Johans gate. Plakat: Stem nei til EEC Støtt folkebevegelsen. Plakat: Det er også min fremtid
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / Arbark1. mai 1972 i Oslo. Folkebevegelsen mot EECs tog i Karl Johans gate. Transparent: Stem nei!
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / Arbark1. mai 1972 i Oslo. Fra Sam.org.`s tog i Karl Johans gate. Transparent: Arbeiderpartiet sier ja til EF! Fane: Lambertseter Arbeidersamfund.
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkLedelsen i organisasjonen Ja til EF, før folkeavstemningen om norsk tilslutning til EF/EEC, 1972. Fra venstre: John Inge Valestrand, formann Reidar Carlsen, og daglig leder Ola Metliaas.
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkFolkeavstemningen om EF. Statsminister Trygve Bratteli legger stemmeseddelen i urnen ved EF-avstemningen. 25. september 1972
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkEF- avstemningen 1972. En siste TV-briefing. Hektiske timer i NRK, september 1972.
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkHaakon Lie før folkeavstemningen i 1972 om norsk tilslutning til EF/EEC. I bakgrunnen plakat med teksten "JA".
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkStem nei til EF, råd til EF motstandarar! En eske med 40 kort som argumenterer mot EF. Laget av Arbeidernes Ungdomsfylking. Norges Bygdeungdomslag. Kommunistisk Ungdom. Norges Godtemplar Ungdomsforbund. Kristelig folkepartis Ungdom. Norges Unge Venstre. Noregs Mållag. Sosialistisk Folkepartis Ungdom. Noregs Ungdomslag. Senterungdommens Landsforbund.

Klikk her for å åpne en pdf med alle kortene.

Foto: Arbark
Klikk her for å åpne en pdf med alle kortene.

Foto: ArbarkArbeiderbladet 18. juli 1972.
Foto: ArbarkFrimerker
Foto: ArbarkArbeiderbladet 9. september 1972.
Foto: ArbarkArbeiderbladet 21.september 1972.
Foto: ArbarkPlaceholder image
Buttons i Arbarks samling
Foto: Arbark
Placeholder imagePlakat Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet. Medlemskap er dyrt. 1972. Format: 48x32 cm.
Foto: ArbarkPlakat. Demokrati i hverdagen, nei til EF 1972. Arbeiderbevegelsens Informasjonskomité mot norsk medlemskap i EF. Format: 48x33 cm.
Foto: ArbarkAnnonse i Arbeiderbladet
Foto: ArbarkWilly Brandt på talerstolen under "Ja til EF"-møtet på Youngstorget 14. september 1972.
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkStem nei til salg av Norge. Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid,1972
Foto: ArbarkHandelsavtalen - Hva innebærer den? EF. Trykksak fra 1973. Utgitt av handelsdepartementet. Format: 21x14,5 cm
Foto: ArbarkTekst: Stig-Audun Hansen og Pernille Fjoran.Se også vår bildeserie om EEC-kampen i 1962: https://www.arbark.no/Bildeserier/EEC/EEC.htmArkiver hos Arbark: (kataloger på Arkivportalen)


ARK-1555 Arbeiderbevegelsens informasjonskomite mot norsk medlemskap i EF

ARK-1629 Ungdomsfronten mot EF

ARK-2642 AUFs europakomite. Ungdomsfront mot EF

ARK-2839 AKMED (Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid)

ARK-1085 SME – Sosialdemokrater mot EU

ARK-1579 Landsorganisasjonen i Norge (LO)

ARK-1001 Arbeiderpartiet
Publisert 19.09.2022