Tidsskriftet Mot Dag 100 år


Med den russiske revolusjon og første verdenskrig som bakteppe, var det en gruppe radikale akademikere som 10. september 1921 ga ut det aller første nummeret av tidsskriftet Mot Dag. Logoen som prydet forsiden var de kommunistiske symbolene hammer og sigd, med en studenterlue på. I følge programartikkelen skulle tidsskriftet være for intellektuelle unge tenkere.


Første forside.
Foto: Arbark

Social-Demokraten 7. september 1921, side 6.
Foto: Arbark


Det begynte som en studiesirkel om marxisme i 1920. Engasjerte studenter i Det norske studentersamfunn og Den socialdemokratiske studenterforening kom sammen for å diskutere Das Kapital, under ledelse av Erling Falk. Utgiver fra starten i 1921 var Studentenes kommunistlag (tidligere Socialdemokratiske studentforening). 30. mars 1922 ble organisasjonen Mot Dag stiftet, og tok over utgivelsen av bladet.

Den revolusjonære retningen hadde seiret i Arbeiderpartiet i 1918, og partiet hadde meldt seg inn i Komintern i 1919. Organisasjonen Mot Dag ble en viktig støttespiller for Martin Tranmæls fløy innenfor Arbeiderpartiet, men kom i konflikt med Tranmæl alt før partisplittelsen i 1923 og bruddet med Komintern. Mot Dag ble ekskludert i 1925 og gikk inn i Norges kommunistiske parti året etter. Fra 1936 gikk de fleste medlemmene likevel tilbake til Arbeiderpartiet.

Tidsskriftet hadde vekslende ansvarlige redaktører, og skribentene utgjorde i praksis ofte et redaksjonskollektiv. Trond Hegna forteller om seine netter med whisky og skriving i Sigurd Hoels leilighet. Alle måtte lese opp for de andre det de hadde skrevet. De færreste artiklene var signert; noen få av Erling Falk.


Redaktør og leder av organisasjonen Mot Dag, Erling Falk (1887-1940).
Foto: Ukjent / Arbark

Redaktør Trond Hegna (1898-1992).
Foto: Ukjent / Arbark


I 1936 gikk i tidsskriftet Mot Dag inn i Tyvende århundre, Arbeiderpartiets tidsskrift som hadde kommet ut siden 1901.


Tekst: Kjersti Åberg.


Les mer om Mot Dag i vår nettutstilling om arbeiderbevegelsens forlagsvirksomhet.---Bøker:


Titlene under er tilgjengelige via Nasjonalbiblioteket.

Bull, Trygve: Mot Dag og Erling Falk (Cappelen 1955)

Hegna, Trond: Min versjon (Gyldendal 1983)

Mot Dag: artikler i utvalg ved Trygve Bull og Trond Hegna (Pax 1966)
Artikler (digitalt tilgjengelige via Arbark):Hegna, Maren: Intellektuelle strebere. ( I Arbeiderhistorie 2000)

Lundgren, Eva: Mot Dag og arbeiderbevegelsen (I TFAH nr. 1 1984)
Arkiver hos Arbark:


Oversikt over innholdet finner du via Arkivportalen.

ARK-1719 Mot Dag

ARK-1065 Falk, ErlingPublisert 10.09.2021