Den spanske borgerkrig - Utvalgt litteratur hos Arbark
Dahl, Hans Fredrik et al.: Ekko fra Spania:borgerkrigen i norsk offentlighet (Dreyer 2019)

Gleditsch; Kristian og Nini Haslund Gleditsch: Norges hjelp til Spania:en orientering (Den norske hjelpekomite for Spania 1938)
Digitalt: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007011200002

Grieg, Nordahl: Spansk sommer (Gyldendal 1937)
Digitalt: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008041104100

Gundersen, Kirsti Stray: Norske myndigheters reaksjoner på de frivillige og det humanitære hjelpearbeidet i den spanske borgerkrigen (Masteroppgave i historie 2008)

Kvaløy, Arve: Norske frivillige i den spanske borgerkrig:norsk humanitær og militær hjelp til republikken 1936-1939 (Hovedoppgave i historie 1996)

Lindbæk, Lise: Bataljon Thälmann (Tiden 1938)
Digitalt: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011348138

Moen, Jo Stein og Rolf Sæther: Krigen som skapte et bibliotek:bibliografisk essay om den spanske borgerkigen 1936-1939 (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2011)

Moen, Jo Stein og Rolf Sæther: Tusen dager:Norge og den spanske borgerkrigen 1936-1939 (Gyldendal 2009)

Slapgard, Sigrun: Eit hemmeleg liv : spesialagent og spaniafrivillig Wilhelm Holst (Samlaget 2020)

Slapgard, Sigrun: Krigens penn:ein biografi om Lise Lindbæk (Gyldendal 2002)

Ustvedt, Yngvar: Arbeidere under våpen:norske frivillige i den spanske borgerkrig (Gyldendal 1975)
Digitalt: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013103005086

Vislie, Elisabeth: Ved fronten:Gerda Grepp og den spanske borgerkrigen (Pax 2016)


Du kan også søke i vår bibliotekkatalog:
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=ARBARK


Publisert 19.04.2024, (første gang 2004).