Tidsskrift for seksuell oplysning


Det var den unge, radikale legen Karl Evang som svarte leserne i Arbeidermagasinets medisinske spørrespalte fra 1930. Den store pågangen avdekket et stort behov for kunnskap om datidens ofte tabubelagte emner som onani, prevensjon og abort. 17. mars 1932 sto en liten notis i Arbeiderbladet om et nytt tidsskrift på Fram forlag, med Karl Evang som redaktør. Med seg i redaksjonen hadde han legene Otto Galtung Hansen og Carl Viggo Lange, med ektefellen Gerda Evang som redaksjonssekretær.


Placeholder image
Første hefte kom ut i mars 1932.
Foto: ArbarkArbeiderbladet 17. mars 1932.
Foto: Arbark

Tidsskriftet var både populærvitenskapelig og politisk, inspirert av organisasjonen Mot dag, der Evang var aktiv i studietiden, og Socialistiske lægers forening, som han var med og stiftet i 1931. Den tyske okkupasjonsmakten beslagla og makulerte tidsskriftet i 1940. Etter krigen redigerte Evang derfor artiklene på nytt, og de ble gitt ut i bokform.Placeholder image
Karl Evang (1902-1981) var redaktør for Tidsskrift for seksuell oplysning, formann i Socialistiske lægers forening og senere helsedirektør 1938-1972.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark

Tekst: Kjersti Åberg.


---


Litteratur:


Nordberg, Kari H.:
Frigjøring gjennom vitenskap – Karl Evang som seksualopplyser
(artikkel i Tidsskriftet Den norske legeforening nr. 9, 2021)

Nordby, Trond:
Karl Evang: en biografi
(Aschehoug 1989)

Seksuell opplysning bind 1
, red. Karl Evang (Tiden 1947)

Seksuell opplysning bind 2
, red. Karl Evang (Tiden 1948)

Mer om Fram forlag, som ga ut tidsskriftet, finner du i vår nettsak om arbeiderbevegelsens forlagsvirksomhet.
Publisert 16.03.2022