Kvinnefronten 50 år


Arbeiderbladet 4. desember 1972.
Faksimile fra www.nb.no / Arbark
Arbeiderbladet 4. desember 1972: En liten notis på side 9 forteller at Kvinnefronten er dannet. Det begynte på et møte i Studentersamfundet i 1971, der en del kvinner fra Rød front tok initiativet til en ny kvinneorganisasjon.

150 kvinner deltok så på en forberedende konferanse i mars 1972. Konferansen vedtok slagordet «Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene», og i desember 1972 var stiftelsen et faktum.

Året etter hadde Kvinnefronten vokst til ca. 3500 medlemmer fordelt på 125 byer og tettsteder.Kvinnefronten tok umiddelbart opp kampen for lovfestet, selvsbestemt abort, og det ble den dominerende kampsaken fram til loven fikk sin endelige form i 1978. Bildet er fra Kvinnefrontens Aksjon for fri abort i mai 1973. Fra venstre: Gunvor Semb, Inge Ås og IdaLou Krogvig (Larsen).
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkKvinnetidsskriftet Sirene fantes allerede, men Kvinnefronten ville gi ut sitt eget blad, mer rettet mot arbeiderklassens kvinner og retten til arbeid. Bladet Kvinnefront kom ut fra høsten 1975 og kom raskt opp i et opplag på 20 000.
Foto: ArbarkSommeren 1977 ble to kvinnelige ansatte i Oslo sporveier suspendert for å ha revet ned reklameplakater for bladet Alle menn på Holmenkollbanen. Det utløste en bred mobilisering mot pornografi og kvinnediskriminerende reklame, i Kvinnefronten og en rekke andre kvinneorganisasjoner, og Oslo fikk samme høst sitt første «pornobål». Bildet er fra en punktdemonstrasjon ved Musikkpaviljongen i Oslo, 10. august 1977.
Foto: Svendsen Foto / Arbeiderbladet / ArbarkTekst: Kjersti Åberg.På vår hjemmeside kan du også lese og se film om Lesbebussen ’88, der Kvinnefronten var med: Lesbebuss_88.Litteratur:


Da det personlige ble politisk: den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet (red. Hilde Danielsen) (Scandinavian academic press 2013)

Haukaa, Runa:
Bak slagordene: den nye kvinnebevegelsen i Norge
(Pax 1982)

Korsvik, Trine Rogg:
Jentene på Holmenkollbanen: Pornokamp og "AKP-bråk" i fagbevegelsen på 1970-tallet
(i Arbeiderhistorie 2016)

Rønning, Ole Martin:
Kvinnekamp, imperialisme og monopolkapital: Kvinnefronten og ml-bevegelsen 1972 – 1982
(i Arbeiderhistorie 2005)

Vi var mange: kvinneaktivister fra 70-tallet forteller (red. Ellen Aanesen m fl) (Oktober 2018)Arkiver hos Arbark: (kataloger på Arkivportalen)


ARK-1584 Kvinnefronten

ARK-2530 Kitty Strand

ARK-2582 Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjonNettsteder:


https://www.kvinnefronten.no

https://www.kvinnehistorie.no
Publisert 13.09.2022