Politi mot streikende ved Linjegods i 1976Politi i kamp mot streikende arbeidere var et velkjent syn under flere av mellomkrigstidas store arbeidskonflikter. Konfrontasjoner oppsto gjerne når politiet ble satt inn for å beskytte streikebrytere. Dette skjedde også i 1976, da de ansatte ved Linjegods i Oslo la ned arbeidet.

Selskapet Linjegods A/S ble etablert i 1973 som følge av et samarbeid mellom Norges Statsbaner, Norges Rutebileierforbund og Godscentralen A/S. I 1976 åpnet selskapet sin nye, store godsterminal på Alnabru i Oslo. Lønnsnivået ved terminalen var lavt, og arbeidsforholdene var dårlige. Terminalbygningen var ikke oppvarmet, og de som jobbet utendørs med lasting og lossing av jernbanevogner hadde ikke engang et sted der de kunne gå inn og varme seg i løpet av dagen. Misnøyen blant arbeiderne var stor, og da et krav om et lokalt lønnstillegg ble avvist i april 1976, gikk transportarbeiderklubben ved Alnabruterminalen til streik.

Transportarbeiderforbundet slo fast at konflikten var tariffstridig, og både forbundet og Osloforeningen oppfordret de streikende til å gjenoppta arbeidet. I pressen ble det dessuten lagt vekt på at flere av streikelederne var AKP’ere, og at konflikten i realiteten var initiert av AKP (m-l). Senere har det kommet fram at AKP-ledelsen ikke ønsket konflikt fordi klubben var for dårlig forberedt. Partiet støttet likevel streiken da den først kom i gang.


Streikevakter ved Linjegods midlertidige terminal i Østensjøveien fjernes av politiet.
Foto: Stein Marienborg / Arbeiderbladet / Arbark

Linjegods forberedte seg på streik ved å frakte trucker og nødvendig utstyr fra Alnabru til et ledig lager ved Østensjø, og samme dag som arbeiderne la ned arbeidet, ble det satt i gang varetransport fra dette lageret. Arbeidet ble utført av funksjonærer og sjåfører. Dagen etter møtte 30 streikevakter fra Alnabruklubben opp på Østensjø og blokkerte all trafikk inn og ut. Følgen var at politiet ble satt inn for å fjerne de streikende. Fjorten streikevakter ble arrestert, og mange ble utsatt for både slag og spark fra politiets side. Dagen etter ble situasjonen ytterligere tilspisset. Rundt 200 arbeidere fra bedrifter i nærheten og radikale studenter som støttet de streikende møtte opp for å hjelpe streikevaktene. Politiet svarte med å sette inn en stor mannskapsstyrke som var utstyrt med både hunder og hester, og da "slaget om Østensjøterminalen" var over, var så å si hele streikeledelsen arrestert. Politiet ble senere kritisert for svært brutal framferd under aksjonen.

En del av de streikende falt fra underveis – blant annet etter at uniformert politi hadde møtt opp hjemme hos dem og levert stevning til Arbeidsretten – og etter to uker ble streiken avsluttet uten at lønnskravet var innfridd. Tre av streikelederne ble suspendert fra Oslo transportarbeiderforening for å ha deltatt i en tariffstridig konflikt, og for å ha nektet foreningslederen adgang til det klubbmøtet som vedtok å gå til streik.
Publisert 15.12.2020, første gang 01.11.2004.