Transport og kommunikasjon - Streiker, konflikterArbeiderne innen transport- og kommunikasjonssektoren har deltatt i flere streiker opp gjennom årene. Vi vil her se på noen av dem, både lovlige og ulovlige konflikter. Grunnlaget for streikene har vært forskjellige, fra uenighet i ordinære tariffoppgjør til oppdemmet misnøye med arbeidsforholdene.
Under finner du en nærmere presentasjon av streikene. Vi du vite mer om de enkelte streikene, kan du finne informasjon og materiale i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, både i arkivsamlingen og boksamling.

1899 Bryggearbeiderstreik
1920 Sporveisstreik
1920 Jernbanestreik
1921 Storstreik
1924 Transportarbeiderstreik
1955 Streik i sjø- og landtransporten
1970 Sporveisstreik
1974 Lokomotivførerstreik
1976 Linjegodsstreiken
1982 Transportarbeiderstreik
2004 Transportarbeiderstreik

Publisert 15.12.2020, første gang 01.11.2004.