1982: Tvungen lønnsnemnd for transportarbeiderneFor første gang siden 1955, gikk Transportarbeiderforbundet i april 1982 ut i en landsomfattende streik. Forbundet hadde gått offensivt ut og lagt fram et rammekrav på ca. 20 prosent. Det var imidlertid vanskelig å få arbeidsgiverne til å gå i reelle forhandlinger. Forbundsledelsen mente motparten avventet resultatet av forhandlingene i Jern og Metall og ønsket å kopiere dette. Om kvelden den 20. april valgte forbundet å avslutte meglingen mellom partene, og allerede neste dag gikk transportarbeiderne til streik ved alle bedrifter som var tilsluttet Norsk Arbeidsgiverforening.


Transportarbeiderforbundet i streik, april 1982.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark


Konflikten gikk til tvungen megling, men da denne viste seg å være resultatløs, fremmet regjeringen en proposisjon om tvungen lønnsnemnd. Etter 15 dager måtte derfor forbundet oppfordre medlemmene til å gå tilbake til arbeidet. Selv om politiet ved flere anledninger ble tilkalt for å fjerne streikevakter som blokkerte havner, oljelager og lignende, gikk konflikten i hovedsak rolig for seg. Rikslønnsnemdas kjennelse forelå mot slutten av juli og ga som ventet en uttelling som lå langt fra forbundets opprinnelige krav.
Publisert 15.12.2020, første gang 01.11.2004.