Digitale dokumenter


Hovedavtalen i staten

Den første hovedavtalen for statsansatte ble inngått den 19. juni 1973, men avtalen hadde en forløper i «Avtale om supplerende regler om utøvelse av forhandlingsrett m.v.», som ble inngått ti år tidligere. Hovedavtalen har siden 1973 blitt revidert med litt ujevne mellomrom.
Creative Commons-lisens Dokumentene er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.


© 2019 www.arbark.no