Arbark på Norges dokumentarv


Det er nå etablert et norsk Memory of the World-register. Registeret er en del av UNESCOs virksomhet, og utarbeidet av Den norske UNESCO-komiteen og Norsk Kulturråd. Hensikten er å ta vare på og synliggjøre en unik og uerstattelig dokumentarv. Fra før eksisterer en internasjonal dokumentarvliste hvor Norge er presentert med tre dokumenter. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er representert på den norske listen med tre dokumenter/dokumentsamlinger: LOs stiftelsesprotokoll fra 1899, Hovedavtalen av 1935 og Arbeiderpartiets brosjyresamling 1896-1997.

Se Kulturrådets sider om Dokumentarven på nett og på FacebookForside forhanslingsprotokoll

LOs stiftelsesprotokoll

LOs stiftelsesprotokoll er en reell og symbolsk markør for hele arbeiderbevegelsen i Norge og viser dagsorden i det møtet hvor arbeiderrepresentanter i 1899 trådte sammen for å danne en faglig landsorganisasjon i Norge. Protokollen viser framsynthet i organisasjonsbyggingen for èn av arbeidslivets parter noe som igjen har vært viktig i kampen for arbeidernes rettigheter og framveksten av den norske velferdsstaten.

Les protokollen som pdf-fil her. her.

Les protokollen i transkribert utgave her. her.
Hovedavtalen av 1935

Hovedavtalen regnes som arbeidslivets grunnlov. Avtalen ble inngått første gang i 1935 og er senere blitt endret og utvidet flere ganger. Den eksisterer fortsatt i dag. Hovedavtalen, slik den regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet, inngår som en sentral del av det som er kjent som den norske eller skandinaviske modellen.

Den første signerte Hovedavtalen kan du se her.
Dette er det anbefalte forslaget som ble sendt til uravstemning og endelig godkjent den 9. mars 1935.

Arbark har samlet diverse digitaliserte versjoner av Hovedavtalen her.

Les også vår artikkel om Hovedavtalen her.
Arbeiderpartiets Brosjyresamling 1896-1997

Brosjyresamlingen som omfatter valgbrosjyrer og løpesedler utgitt av Arbeiderpartiet har en viktig historisk, kulturell og nasjonal betydning. Dokumentene i samlingen gir et bilde av utviklingen i både Arbeiderpartiet, arbeiderbevegelsen og i samfunnet for øvrig over en lang tidsperiode. Illustrasjonene i brosjyrene er viktige symbolske uttrykk for den tiden de ble produsert.
Boktrykkernes sykekasse fra 1819

I 1819 opprettet boktrykkerne i Christiania en sykekasse. Forhandlingsprotokollen fra denne sykekassen har nå blitt tatt opp i Norges dokumentarv. Komiteen for Norges dokumentarv betegner protokollen som en viktig historisk dokumentasjon for norsk arbeids- og samfunnsliv.

Les mer om protokollen her.
Andre digitale dokumenter finner du her.Publisert 04.01.2021, første gang 08.02.2012.