Digitale dokumenter
 

Hovedavtalen:

Hovedavtalen LO-NHO (tidl. NAF) ble første gang inngått i 1935. Avtalen fastslår de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og den inngår som del 1 i alle tariffavtaler i LO-NHO-området. Hovedavtalen revideres vanligvis hvert fjerde år. Les mer om utviklingen av Hovedavtalen her.

 
Hovedavtalen 1935

5. mars 1935

Hovedavtalen 1940

Endret 25. januar 1940

Hovedavtalen 1941

Oslo 5. juni 1941

Hovedavtalen 1941

Endret etter 6. juni 1941

Hovedavtalen 1947

Oslo, 4. september 1947

Hovedavtalen 1947

Med endringer av 1950

Hovedavtalen 1947

Med kommentarer

Hovedavtalen 1950

Med kommentarer

Hovedavtalen 1954

Oslo, 4. juni 1964
 
Hovedavtalen 1954

Med kommentarer
 
Hovedavtalen 1954

Tillegg

Hovedavtalen 1959

Med kommentarer

Hovedavtalen 1959

3. utgave. Med kommentarer

Hovedavtalen 1962

Oslo. August 1962. Med kommentarer

Basic agreement 1966

Hovedavtalen, engelsk utgave

Hovedavtalen 1966

Med kommentarer

Hovedavtalen 1966

Uten kommentarer

Basic agreement of 1969

Hovedavtalen, engelsk utgave
 Convention collective de base 1969

Hovedavtalen, fransk utgave
 
Hovedavtalen 1969

Med endringer, november 1969

Hovedavtalen 1970

Med kommentarer

Hovedavtalen 1974

1. utgave. Med kommentarer
 
Hovedavtalen 1974

2. utgave. Med kommentarer

Hovedavtalen 1974

3. utgave. Med kommentarer

Basic agreement 1974

Hovedavtale, englesk utgave
 
Hovedavtalen 1978-81

Med kommentarer

Basic agreement of 1978

Hovedavtalen, engelsk utgave

Hovedavtalen 1982

Med tilleggsavtaler

Hovedavtalen 1982

Med tilleggsavtaler. 2. opplag

Basic agreement of 1982

Hovedavtalen, engelsk utgave

Hovedavtalen 1986-89

Med kommentarer

Basic agreement of 1990

Hovedavtalen, engelsk utgave

Hovedavtalen 1990-93

Med kommentarer

Basic agreement of 1994

Hovedavtalen, engelsk utgave

Hovedavtalen 1994-97

Med kommentarer
Basic agreement of 1998-2001

Hovedavtalen, engelsk utgave

Hovedavtalen 1998-2001

Med tilleggsavtaler og kommentarer

Hovedavtalen 2002-2005

Med tilleggsavtaler og kommentarer

Hovedavtalen 2006-2009

Med tilleggsavtaler og kommentarer
Basic agreement of 2006-2009

Hovedavtalen, engelsk utgave

Hovedavtalen 2010-2013

Med tilleggsavtaler og kommentarer

Hovedavtalen 2014-2017

Med tilleggsavtaler og kommentarer


 

Andre digitale dokumenter finner du her


© www.arbark.no