Digitale dokumenter - Hovedavtalen LO-NHO


Hovedavtalen LO-NHO (tidl. NAF) ble første gang inngått i 1935. Avtalen fastslår de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og den inngår som del 1 i alle tariffavtaler i LO-NHO-området. Hovedavtalen revideres vanligvis hvert fjerde år. Les mer om utviklingen av Hovedavtalen her.

Creative Commons-lisens Dokumentene er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.