Norsk nærings- og nytelsesmiddelindustriarbeiderforbund (NNN) er 100 år i år!Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek gratulerer NNN, en bauta i norsk næringsmiddel- og nytelsesmiddelindustri. Eller sagt på en annen måte; de som lager mat og drikke, rett og slett. Det vi spiser og drikker, om det er cola, kjøtt eller sjokolade. Fra deres egen hjemmeside: «NNN organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i matindustrien, som er landets nest største industri.» Forbundet har i dag ca. 28 000 medlemmer, noe som gjør det til et mellomstort forbund i LO.


Stiftelsen
Fra stiftelsesmøtet, 1. november 1923.
Foto: Eyjolfsson / Arbark


NNN ble stiftet i 1923 som en konsekvens av industriforbundsvedtaket i LO (les mer om det her). Alle på en arbeidsplass skulle tilhøre samme forbund.

Som del av feiringen har det kommet en forbundshistorikk av Jan-Eirik Østlie: Takk for maten! Den er utgitt av Res Publica, og kan lånes på lesesalen. Den bygger på et stort kildegrunnlag, ikke minst forbundets eget arkiv som oppbevares av Arbark.Placeholder image


Placeholder image

Foto fra lesesalen og fra magasinene til Arbark.
Foto: Arbark


Vi i Arbark tror boken sammen med arkivet kan være et nyttig kildegrunnlag for de som vil fordype seg i ulike aspekter rundt forbundets egen historie, men også mat- og drikkeindustrien i Norge generelt. Boken kan tjene som et godt startpunkt i historikken og kan gjøre den uinvidde raskt kjent med forbundet og industrien.

Men forskere, studenter, slektsforskere og andre interesserte må fortsatt til arkivene hvis de er interessert i å fordype seg enda mer i enten forbundet eller matvareindustrien. Arkivet dekker forbundet fra begynnelsen og helt fremt til 2017. Det oppbevares også medlemsblad og andre trykksaker i biblioteksamlingen til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (som fremdeles er nedpakket, men som snart blir tilgjengelig igjen). Vi jobber også iherdig med digitalisering for tiden, ta kontakt på post@arbark.no for kildeoversikt, eventuelt hvor du finner digitaliserte kilder.

Arbarks arkiver er ikke kun bakgrunnsmateriale for å lage forbundshistorier, men kan brukes som kilder til ulike aspekter av for eksempel arbeidslivet, organisasjonssektoren og næringslivet i Norge.

Det skal understrekes at Arbark også har en del andre kilder fra nærings- og nytelsesmiddelindustrien, for eksempel arkivene etter Norsk baker- og konditorforbund, Norsk kjøttindustriarbeiderforbund og Norsk tobakkarbeiderforbund. Disse forbundene ble etter hvert del av NNN. Lokale kilder finnes også, for eksempel arbeidernes fagforening på Tidemanns tobakkfabrikk, men også Freia sjokoladefabrikk på Rodeløkka. Her skal vi heller ikke forsømme drikkevarene, vi har arkiver fra Frydenlund og Forening for drikke- og mineralvannarbeiderne.


Placeholder image
Placeholder image


Placeholder image


Placeholder image


Faner i Arbarks fanesamling.
Foto: Arbark


Til NNN, til lykke med dagen! Til dere andre, god jakt i bøker og arkiver etter innsikt og kunnskap!


Andre nettsaker om mat- og drikkeindustri:

Røde viner og røde faner – Vinmonopolets arbeiderhistorie

Tiedemanns Tobakfabrikk og tobakksarbeiderne i NorgeTekst: Martin Ellingsrud.---


Kilder:


Om NNN (forbundets egen nettside): https://nnn.no/om-nnn/


Arkiver hos Arbark:


Oversikt over innholdet finner du via Arkivportalen.

ARK-1672 Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

ARK-2776 Bryggeri- og mineralvannfabrikkarbeidernes forening

ARK-2778 Frydenlund bryggeris klubbstyre

ARK-1814 Norsk tobakkarbeiderforbund

ARK-1847 Oslo tobakkarbeiderforening

ARK-1846 J. L. Tiedemanns tobakkfabrikk. Bedriftsklubben

ARK-1647 Norsk baker- og konditorforbund

ARK-2286 Møllearbeidernes forening Oslo

ARK-1930 Møllearbeidernes forening Moss

ARK-2249 Sjokolade- og sukkervarearbeidernes forening Oslo (dekker også Freia)

ARK-1663 Norsk kjøttindustriarbeiderforbund

ARK-2204 Oslo kjøttindustriarbeiderforening
Publisert 01.11.2023