Transport og kommunikasjon - FagforbundUnder finner du korte presntasjoner til fagforbundene i Landsorganisasjonen som har medlemmer som direkte arbeider med transport og kommunikasjon (post, telegraf og telefon). Også medlemmer i andre forbund jobber innen denne sektoren, men da ofte med konstruksjon og vedlikehold, ikke drift.EL & IT Forbundet
Fagforbundet
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Post og kommunikasjonsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Transportarbeiderforbund

Publisert 15.12.2020, første gang 01.11.2004.