Norsk Arbeidsmandsforbund - Beretninger


Norsk arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet 13. april 1895. Beretningene dokumenterer driften i årene mellom hvert landsmøte, og godkjennes av landsmøtet. Her finner du blant annet organisasjonens medlemstall og oversikter over tillitsvalgte. De første årene ble ikke beretningene publisert som egne trykksaker. Vi har derfor digitalisert utgaver av fagbladet Arbeidsmanden der det finns opplysninger om forbundets tidlige drift. Beretninger nyere enn 1945 er underlagt adgangsbegrensning. Send en forespørsel til lesesal@arbark.no dersom du ønsker innsyn i disse.
MERK: Beretninger nyere enn 1945 er underlagt adgangsbegrensning. Send en forespørsel til lesesal@arbark.no dersom du ønsker innsyn i disse.