OPERASJON ALMENRAUSCH


Operasjon Almenrausch startet den 13. juni 1944. Aksjonen var en svær razzia i Valdres-distriktet. Målet var å fange den illegale ledelsen til Norges Kommunistiske Parti (NKP). På denne tiden holdt NKPs generalsekretær Peder Furubotn og hans stab til på flere hytter i området Rabbalen og Buahaugen i Øystre Slidre, omtrent 10 kilometer nordøst for Rogne. Derfra ledet de partiets motstandsarbeid. Det var tyskerne klar over. Øverstkommanderende for det tyske politiske politiet i Norge, SS-Standartenführer Heinrich Fehlis, øynet muligheten til å knekke NKP en gang for alle.


Ivar Ertresvaag og Peder Furubotn på fjellet under krigen

Kommunistene var blitt en svært brysom motstander for de tyske okkupasjonsstyrkene. Fra årsskiftet 1941-42 satte NKP i gang en aktiv og væpnet motstandskamp. Foruten sabotasjeaksjoner, bygget partiet blant annet opp en omfattende illegal presse og drev utstrakt kurervirksomhet over grensen til Sverige. Høsten 1942 startet det tyske politiet en intens jakt på NKPs ledelse. De mange aksjonene førte til at Furubotn og hans stab hele tiden var på flyttefot. I månedsskiftet oktober/november 1942 slapp NKP-ledelsen så vidt unna et angrep mot det daværende hovedkvarteret i Hemsedal. Etter dette holdt Furubotn og resten av staben til på ulike steder i Valdres-distriktet.Operasjon Almenrausch var en stor militæraksjon. Historikerne har anslått at minst 800 mann deltok. Også egne rekognoseringsfly ble satt inn. Direktivene for operasjonen, som er signert av Fehlis, har detaljerte anvisninger for over 450 mann, både norske og tyske tropper. Der heter det at jaktkommandoer og jaktgrupper fra det tyske sikkerhetspoliti, ordenspoliti, det hemmelige feltpoliti og det norske statspoliti, samt spesialkommandoer fra Wehrmacht, skulle gjennomsøke hytter i operasjonsområdet etter våpen, sprengstoff, illegale skrifter og annet illegalt materiale. Alle personer som befant seg i hyttene skulle arresteres. Les operasjonsordren herTrefningen ved Rabbalen

Den 13. juni satte to jaktgrupper kursen mot Vangssjøen og Rabbalen. Nettopp i dette området holdt NKP-ledelsen til. De to gruppene, én fra det tyske ordenspolitiet og én fra det norske statspolitiet, bestod av 10 mann hver.

Peder Furubotn selv, hans kone Gina, datteren Magda og barnebarnet Vigdis på tre måneder, samt resten av staben i hovedkvarteret bodde i hytter på Buahaugen ved Vangssjøen. En gruppe motstandsfolk fra hovedkvarteret var denne morgenen på Rabbalen et lite stykke unna. De ble overrumplet da de tysk/norske politigruppene kom. Også to kvinner fra hovedkvarteret som dro bort til Rabbalen for å hente mat, Eli Aanjesen og Bergljot Løiten, ble fanget. Da motstandsmannen Einar Støreng litt senere nærmet seg Rabbalen åpnet politisoldatene ild mot ham. Støreng forsøkte å komme seg vekk, men ble overmannet.

Lyden av skuddene kunne høres på Buahaugen. Det var klart at noe var galt. I all hast blir det gjort klart til evakuering. Dokumenter og koder må pakkes ned. 24 år gamle Leikny Karlsen får ordre om å gå bort til Rabbalen for å prøve finne Eli og Bergljot. På veien møter hun politisoldatene. Leikny løper vekk, mens soldatene fyrer løs. Et skudd treffer henne i armen. For å komme seg tilbake kaster Leikny seg ut i fjellvannet Røyri. Hun krabber og svømmer i det kalde vannet over til den andre bredden. Men da Leikny reiser seg opp for å løpe det siste stykket til Buahaugen blir hun truffet av enda et skudd. Så får soldatene fatt i henne. Det er norske statspolitifolk. Les hvordan Leikny flyktet fra sykehuset i Hov

Furubotnfamilien og de andre i staben er i ferd med å rømme hyttene de holder til i. For å dekke retretten legger Arne Taraldsen seg i stilling med et maskingevær. Han er klar til å skyte mot politisoldatene som kommer nærmere. Men så er Furubotn der. Ikke skyt, sier han. De er for mange. Vi må komme oss vekk. Arne trekker seg tilbake sammen med de andre. Les intervju med Arne Taraldsen


Roald Halvorsen

Furubotnfamilien, Arne Taraldsen og sju andre mann legger ut på flukt. Da blir det klart at en koffert med koder og dokumenter ikke er blitt med. Roald Halvorsen sendes tilbake til Buahaugen for å hente den. Han finner kofferten og tar med seg et gevær som også ligger der. Plutselig får fienden øye på ham. Til lyden av skuddsalver klarer Roald å komme seg unna. Men han finner ikke de andre igjen. Med mange politisoldater i området mener han det er best å ligge i skjul. Kofferten og geværet gjemmer han så godt han kan.

Da det blir mørkt sniker Roald seg østover og ut av operasjonsområdet. Etter hvert kommer han seg over til Lillehammer og videre til Oslo.Hva skjedde med kofferten? Les mer om NKPs tapte arkivmateriale

Furubotn og resten av gruppa går mot nordvest. Istedenfor å trekke opp på fjellet, bestemmer de seg for å gå i skogkanten og forsøke å trenge igjennom fiendens linjer. Planen lykkes. De kommer seg unna, selv om tyskerne setter inn rekognoseringsfly i jakten på dem. Etter en lang og strevsom mars etablerer Furubotn et nytt hovedkvarter i Åstad i Vestre Slidre. Der forsetter NKP-ledelsen motstandsarbeidet. Furubotn klarer å holde seg på frifot helt til krigen er slutt i mai 1945.

Operasjon Almenrausch dekket et område på over 1250 kvadratkilometer. Ledelsen for operasjonen baserte seg i Etnedal. Seks jaktkommandoer rykket fram mot et sentrum vest for Skriulægret. Det var jaktkommando 5 som støtte på NKPs hovedkvarter ved Rabbalen. Men det skjedde også andre trefninger under aksjonen. To motstandsmenn fra Milorg, Rolf Arebø og Kjell Skogly fra Gjøvik, ble drept under en skuddveksling i Tapptjerndalen. I alt ble 38 kvinner og menn arrestert av tyskerne. Leikny Karlsen klarte å rømme fra sykehuset på Hov. Også to andre som ble tatt, Ragnvald Eikil og Tore Osvald Langeland, rømte fra Grini fangeleir i mars 1945. En av de arresterte ble henrettet. Det var 25 år gamle Asle Grepp, sønn av de kjente Arbeiderpartipolitikerne Kyrre og Rachel Grepp. Han ble skutt på Akershus den 9. februar 1945.Kilder:
Torgrim Titlestad: Peder Furubotn. I kamp, i krig 1942-1942, Oslo 1977.
Nils Oddvar Bergheim: Olav Meisdalshagen, Oslo 1982.
Birger Bakken, Reidar T. Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld: Død over de tyske okkupanter. De norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945, Oslo 1998.
Rolf Bjerke Paulsen: Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944, Oslo 2007.


Operasjon Almenrauch
Operasjonsordren
Leikny Karlsen (Berg) flykter fra sykehuset
Intervju med Arne Taraldsen

NKPs tapte arkivmateriale
NKPs illegale aviser
 

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek