Arbeiderbevegelse fra krig til fred


Hvordan skulle landet gjenreises når krigen en gang tok slutt? Skulle det norske samfunnet bygges opp slik det hadde vært i 1930-årene? Eller hadde erfaringer fra mellomkrigstiden og krigen vist at nye ideer måtte kjempes gjennom? Denne utstillingen viser unikt kildemateriale som dokumenterer arbeiderbevegelsens fremtidsvisjoner og konkrete planer ved overgangen fra krig til fred.Publisert 15.01.2021, første gang 01.05.2015.