"Dødsmarsjene" i 1945Friheten eller døden?"...mellom 15 og 20 kuldegrader."Josef Berg


Hva fins i arkivet?

 
 
 
Å marsjere inn i friheten eller døden? "Dødsmarsjene" i 1945

"Vi nærmet oss januar 1945 og hørte alt russernes kanoner i det fjerne. … Fra alle leirene rundt Auschwitz la fanger ut på den reisen som ble den siste for mange. … De som var så svake at de ikke orket å gå særlig langt, ble skutt. De ble liggende langs veien," skriver Josef Berg i sine erindringer om "dødsmarsjen" fra Auschwitz.


Josef Berg var en av dem som ble kommandert ut på de iskalde vinterveiene i januar 1945. Fangene manglet ordentlige klær og tilstrekkelig mat og drikke. Berg, som var blitt arrestert i Norge og deportert til Auschwitz i 1942, overlevde "dødsmarsjen" og skrev ned det han opplevde. Dokumentene fins i dag bevart i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Her kan du se digitale kopier av Josef Bergs erindringer og to andre dokumenter som også oppbevares i Josef Bergs arkiv. Det er et kort artikkelmanus Josef Berg skrev i 1946 og erindringene til en annen fange i Auschwitz, Manfred Gabe, om dødsmarsjene.1


Foto: Bergen Belsen, april 1945. Foto: NTB/Arbark
1. Josef Bergs manus ble, med små forandringer, publisert i Farmand, nr. 7, 16. februar 1946, s. 143-144. 
 
 
 
© www.arbark.no