Digitale dokumenter
 

Landsmøteprotokoller fra Arbeiderpartiet:

Landsmøtet er Arbeiderpartiets høyeste beslutningsorgan. I landsmøteprotokollene finner du alle vedtak som ble gjort på det enkelte landsmøte, hvem som var til stede, hvem som hadde ordet osv.

For enkelte av de første landsmøtene finnes det ikke offisielle trykte protokoller og dagsordnener. I disse tilfellene har vi digitalisert referatene og dagsordnene publisert i Social-Demokraten.

For det aller første landsmøtet som fant sted i Arendal i 1887, har vi digitalisert referatet som er publisert i den lokale avisen
"Den Vestlandske tidende" da det ikke fantes noe referat i Social-Demokraten og ikke noe annen trykt protokoll.
Dagsordener er digitalisert frem til 1939.


 Landsmøtebeslutninger
1887-1909

Landsmøter: beslutninger og resolutioner vedtagne paa samtlige landsmøter fra og med 1887 til og med 1909


Referat 1887


Referat fra DNAs landsmøte
i Arendal 1887
Dagsorden 1888Dagsorden 1888
Referat 1888


Referat fra Det Forenede norske arbejderpartis 2. landsmøte,
13. juli 1888


Referat 1889

Referat fra Det Forenede norske arbejderpartis 3. landsmøte, 18. august 1889


Dagsorden 1889

Dagsorden

Referat 1890

Referat fra Det Forenede norske arbejderpartis 4. landsmøte, 18. august 1890Referat 1891

Referat fra Det Norske arbejderpartis 5. landsmøte, 1. august 1891
Dagsorden 1892

Dagsorden

Referat 1892

Referat fra Det Norske arbejderpartis 6. landsmøte, 3.-4. september 1892
Protokoll 1893

Protokol over forhandlingerne paa Det Norske arbejderpartis 7de landsmøde : avholdt i Kristiania den 19de, 20de og 21de august 1893Dagsorden 1893

Dagsorden i Social-Demokraten 15. august 1893, nr 93, årg. 10
Protokoll 1894

Protokol over forhandlingerne paa Det Norske arbejderpartis 8de landsmøde : afholdt i Bergen
fra 15. til 19. juni 1894Dagsorden 1894

Dagsorden

Protokoll 1895

Protokol over forhandlingerne ved Det Norske arbeiderpartis 9de landsmøde : afholdt i Skien
15de, 16de og 17de juni 1895Dagsorden 1895

Dagsorden

Protokoll 1896

Protokol over forhandlingerne ved Det Norske arbeiderpartis 10de landsmøde : afholdt i Kristiania den 11te, 12te, 13de og 14de juli 1896


Dagsorden 1896

Arbejderpartiets landsmøde 1896 :
dagsorden for Det Norske arbejderpartis 10de landsmøde
11te, 12te og 13de juli
Protokoll 1897

Protokol over forhandlingerne ved Det Norske arbeiderpartis 11te landsmøde : afholdt i Kristiania den 10de, 11te, 12te juli 1897Dagsorden 1897

Det norske Arbejederpartis 11te afholdes i Kristiania fra 10de til 13de juli 1897
Protokoll 1898

Protokol over forhandlingerne ved Det Norske arbeiderpartis 12te landsmøde : afholdt i Fredrikstad den 6te, 7de og 8de august 1898


Dagsorden 1898

Dagsorden i Social-Demokraten
Protokoll 1899

Protokol over forhandlingerne ved Det Norske arbeiderpartis 13de landsmøde : afholdt i Kristiania den 26de, 27de, 28de og 29de august 1899


Dagsorden 1899

Dagsorden i Social-Demokraten - nr 194, 22. august 1899 Årg. 16Protokoll 1900

Protokol over forhandlingerne ved Det Norske arbeiderpartis 14de landsmøde : afholdt i Kristiania den 24de, 25de, 26de og 27de mai 1900


Dagsorden 1900

Dagsorden for Det Norske arbeiderpartis 14 landsmøde, der aabnes i Kristiania arbeidersamfund den 24. mai 1900


Protokoll 1901

Det Norske arbeiderpartis 15de landsmøde : referatDagsorden 1901

Dagsorden for Det norske arbeiderpartis 15. landsmøde som aabnes i Kristiania arbeidersamfund torsdag 25. juli kl. 9 formiddag


Protokoll 1902

Det Norske arbeiderpartis 16. landsmøde : (referat)


Dagsorden 1902

Det norske arbeiderpartis 16. landsmøde aabnes fredag den 22. august kl. 10 formiddag i Arbeiderforeningens lokale i Trondhjem og fortsætter forhandlingerne den 23. og den 24. med følgende dagsorden


Protokoll 1903

Det Norske arbeiderpartis 17. landsmøde : (referat)


Dagsorden 1903

Det Norske arbeiderpartis 17. landsmøde afholdes fredag den 29. mai fra kl. 9 formiddag og følgende dage i Kristiania arbeidersamfunds store salProtokoll 1904

Det Norske arbeiderpartis 18. landsmøde : referat


Dagsorden 1904

Dagsorden for Det norske arbeiderpartis 18de landsmøde, der afholdes i Drammen 23de mai og følgende dage


Protokoll 1906

Det Norske arbeiderpartis 19. landsmøde 1906Dagsorden 1906

Dagsorden for Det norske arbeiderpartis 19. landsmøde 1906, der afholdes i Kristiania fra 13. til 16. aprilProtokoll 1909


Protokol over forhandlingerne paa Det Norske arbeiderpartis 20. landsmøte 8. til 12. april 1909 paa HamarDagsorden 1909


Dagsorden for Det norske arbeiderpartis 20. landsmøte 1909, som avholdes paa Hamar fra 8. til 11. aprilProtokoll - ekstraordinær landsmøte 1911

Protokol over forhandlingerne paa det ekstraordinære landsmøte i Kristiania 13. til 16. april 1911Dagsorden - ekstraordinær landsmøte 1911

Dagsorden for Det norske arbeiderpartis ekstrordinære landsmøte 1911 som avholdes i Kristiania 13. til 16. aprilLandsmøtebeslutninger
1912-1933

Samtlige landsmøtebeslutninger, resolusjoner, valg etc. 1912-1933
Protokoll 1912


Protokol over forhandlingerne paa det 21. landsmøte i Stavanger
fra 4. til 9. april 1912
Dagsorden 1912


Dagsorden for Det norske arbeiderpartis 21. ordinære landsmøte 1912 som avholdes i Stavanger 4. til 7. april


Protokoll 1915


Protokol over forhandlingerne paa det 22. landsmøte i Trondhjem fra 22. til 26. mai 1915Dagsorden 1915


Dagsorden for Det norske arbeiderpartis 22de ordinære landsmøte 1915, som avholdes i Trondhjem 22.-25. maiProtokoll 1918


Protokol over forhandlingerne paa det 23. ordinære landsmøte i Kristiania 1918
Dagsorden 1918


Dagsorden for Det norske Arbeiderpartis 23. ordinære landsmøte 1918 : Kristiania 28. mars-1. april 1918


Protokoll - ekstraordinære
landsmøte 1919

Protokol over forhandlingerne paa det 2. ekstraordinære landsmøte i Kristiania 7.-10. juni 1919Dagsorden - ekstraordinær landsmøte 1919

Dagsorden for Det norske Arbeiderpartis landsmøte i Kristiania 7.-10. juni 1919Protokoll 1920


Protokol over forhandlingerne paa det 24. ordinære landsmøte 22.-25. mai 1920
Dagsorden 1920


Dagsorden for Det norske Arbeiderpartis 24. ordinære landsmøte i Kristiania 22.-25. mai 1920


Protokoll 1921


Protokol over forhandlingerne paa det 25. ordinære landsmøte 25.-28. mars 1921Dagsorden 1921

Dagsorden for Det norske Arbeiderpartis 25. ordinære landsmøte : Kristiania 25.-28. mars 1921
Protokoll 1923

Protokol over forhandlingene paa det 26. ordinære landsmøte 24.-28. februar 1923
Dagsorden 1923

Dagsorden for Det norske Arbeiderpartis 26. ordinære landsmøte i Kristiania 8.-10. september 1922 i.e. 24-27 februar 1923


Tilleggsdagsorden 1 - 1923

Tillægs-dagsorden for Det Norske arbeiderpartis 26. ordinære landsmøte i Kristiania 24.-27. februar 1923 : Det Norske arbeiderpartis stilling til Den Kommunistiske internationale


Tilleggsdagsorden 2 - 1923Tillægsdagsorden II for Det norske Arbeiderpartis 26. ordinære landsmøte 24.-27. februar 1923Protokoll - ekstraordinært landsmøte 1923


Protokol over forhandlingene paa Det Norske arbeiderpartis ekstraordinære landsmøte 2.-4. november 1923Dagsorden - ekstraordinært landsmøte 1923


Dagsorden til Det norske Arb.partis ekstraordinære landsmøte i Kristiania 2.-5. november 1923
Tilleggsdagsorden - ekstraordinært landsmøte 1923

Det Norske arbeiderpartis ekstraordinære landsmøte 2.-5. november 1923 : tillægsdagsorden
Tillegsdagsorden - ekstraordinært landsmøte 1923

Det Norske arbeiderpartis ekstraordinære landsmøte 2.-5. november 1923 : tillægsdagsorden


Protokoll 1925Protokol over forhandlingene paa Det Norske arbeiderpartis 27. ordinære landsmøte i Oslo 4.-6. september 1925


Dagsorden 1925Dagsorden for Det norske arbeiderpartis 27 ordinære landsmøte i Oslo 4-6 september 1925


Protokoll - samlingskongress 1927


Samlings-kongressen i Oslo 30 og 31 januar 1927 : protokoll over forhandlingeneDagsorden - samlingskongress 1927

Dagsorden for samlingskongressen i Oslo 30 januar 1927Protokoll - ekstraordinær landsmøte 1927

Ekstraordinære landsmøte 1927 : protokoll over forhandlingeneDagsorden - ekstraordinær landsmøte 1927

Dagsorden for Det norske Arbeiderpartis ekstraordinære landsmøte i Oslo den 28-29 januar 1927


Protokoll 1930


Protokoll over forhandlingene på det Norske arbeiderpartis 28. ordinære landsmøte i Oslo 14-16 mars 1930Dagsorden 1930

Dagsorden for Det norske Arbeiderpartis 28. ordinære landsmøte i Oslo 14-16 mars 1930


Protokoll 1933

Protokoll over forhandlingene på det Norske arbeiderpartis 29. ordinære landsmøte i Oslo 26-28 mai 1933


Dagsorden 1933

Dagsorden for Det norske Arbeiderpartis 29de ordinære landsmøte i Oslo 26de til 28de mai 1933


Tilleggsdagsorden 1933

Tilleggsdagsorden for Det norske Arbeiderpartis 29de ordinære landsmøte i Oslo 26de til 28de mai 1933


Protokoll 1936

Protokoll over forhandlingene på det 30. ordinære landsmøte 22.-24. mai 1936Dagsorden 1936

Dagsorden for Det norske Arbeiderpartis 30te ordinære landsmøte i Folkets hus, Oslo, 22., 23. og 24. mai 1936


Protokoll 1939

Landsmøtet 1939 : protokoll
Dagsorden 1939

Det norske Arbeiderpartis 31. ordinære landsmøte i Folkets hus, Oslo 3., 4. og 5. november 1939


Protokoll 1945

Landsmøtet :
31. august-2. september 1945

Protokoll 1949

Protokoll over forhandlingene på det 33. ordinære landsmøte
17.-20. februar 1949 i Oslo
Protokoll 1953

Protokoll over forhandlingene på det 34. ordinære landsmøte :
22.-25. mars i Osl
o
Protokoll 1955

Protokoll over forhandlingene på det 35. ordinære landsmøte :
19.-21. mars i Oslo

Protokoll 1957

Protokoll over forhandlingene på det 36. ordinære landsmøte :
30., 31. mai og 1. juni i Oslo


Protokoll 1959

Protokoll over forhandlingene på det 36. 37. ordinære landsmøte :
7.-9. mai 1959 i Oslo


Protokoll 1961

Protokoll over forhandlingene på det 38. ordinære landsmøte :
9.-11. april 1961 i Oslo


Protokoll 1963

Protokoll over forhandlingene på det 39. ordinære landsmøte:
23.-25. mai 1963 i Oslo


Protokoll 1965

Protokoll over forhandlingene på det 40. ordinære landsmøte :
27.-29. mai 1965 i Oslo


Protokoll 1967

Protokoll over forhandlingene på det 41. ordinære landsmøte :
21.-23. mai 1967 i Oslo


Protokoll 1969

Protokoll over forhandlingene på det 42. ordinære landsmøte :
11.-14. mai 1969 i Oslo


Protokoll 1971

Protokoll over forhandlingene på det 43. ordinære landsmøte :
9.-11. mai 1971 i Oslo


Protokoll - ekstraordinær landsmøte 1972

Protokoll over forhandlingene på det ekstraordinære landsmøte :
21.-22. april 1972 i Oslo


Protokoll 1973


Protokoll over forhandlingene på det 45. 44. ordinære landsmøte :
27.-30. mai 1973 i Oslo


Protokoll 1975


Protokoll over forhandlingene fra DNA's ordinære landsmøte :
20.-23. april 1975


Protokoll 1977


Protokoll over forhandlingene på DNAs ordinære landsmøte :
8.-11. mai 1977


Protokoll 1979

Protokoll over forhandlingene på DNA's 47. ordinære landsmøte :
6.-9. mai 1979


Protokoll 1981

Protokoll over forhandlingene på DNA's 48. ordinære landsmøte :
2.-5. april 1981


Protokoll 1983

Protokoll over forhandlingene på DNA's 49. ordinære landsmøte :
22.-24. april 1983


Protokoll 1985

Protokoll over forhandlingene på DNA's 50. ordinære landsmøte :
21.-24. mars 1985


Protokoll 1987

Protokoll fra DNA's 51. ordinære landsmøte :
26.-29. mars 1987Protokoll 1989

Protokoll over forhandlingene fra DNA's 52. ordinære landsmøte :
2.-5. mars 1989Protokoll 1990

Protokoll over forhandlingene fra DNA's 53. ordinære landsmøte :
9.-11. november 1990


Protokoll 1992

Protokoll over forhandlingene fra DNA's 54. ordinære landsmøte :
5.-8. november 1992


Protokoll 1994

Protokoll over forhandlingene fra DNA's ekstraordinære landsmøte
18.-19. juni 1994


Protokoll 1995

Protokoll fra Det Norske arbeiderpartis 55. ordinære landsmøte 10.-12. februar 1995 i Folkets hus, Oslo


Referatprotokoll 1996

Det 56. ordinære landsmøte :
7.-10. november 1996
Vedtaksprotokoll 1996

Protokoll fra Det Norske arbeiderpartis 56. ordinære landsmøte 7.-10. november 1996 i Folkets hus, Oslo


Referatprotokoll 1998

Referatprotokoll : landsmøte,
Folkets hus 20. - 22. november 1998

Vedtaksprotokoll 2000

Vedtaksprotokoll : landsmøte,
Folkets hus : 9.-12. november 2000

Vedtaksprotokoll 2002

Vedtaksprotokoll : 59. ordinære landsmøte 8.-10- november 2002
Referatprotokoll 2002

Referatprotokoll : Det Norske arbeiderpartis 59. ordinære landsmøte 8. – 10. november 2002 i Oslo Kongressenter, Folkets hus


Vedtaksprotokoll 2005

Vedtaksprotokoll fra Det Norske arbeiderpartis 60. ordinære landsmøte 7. - 10. april 2005 i Oslo Kongressenter, Folkets husVedtaksprotokoll 2007

Vedtaksprotokoll fra Det Norske arbeiderpartis 61. ordinære landsmøte
19. - 22. april 2007 i Oslo Kongressenter, Folkets hus
Vedtaksprotokoll 2009

Vedtaksprotokoll fra Det Norske arbeiderpartis 62. ordinære landsmøte 18. - 21. april 2009
i Oslo Kongressenter, Folkets hus
Vedtaksprotokoll 2011

Vedtaksprotokoll fra Det Norske arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte
7. – 10. april 2011 i Oslo

Vedtaksprotokoll 2013


Vedtaksprotokoll fra Arbeiderpartiets 64. ordinære landsmøte
18. – 21. april 2013 i Oslo Kongressenter, folkets hus, Oslo


Vedtaksprotokoll -
ekstraordinært landsmøte 2014

Vedtaksprotokoll fra Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte
lørdag 14. juni 2014 i Oslo Kongressenter, Folkets hus, Oslo


Vedtaksprotokoll 2015

Vedtaksprotokoll fra Arbeiderpartiets 65. ordinære landsmøte 16. – 19. april 2015 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo. 2015


Vedtaksprotokoll 2017

Vedtaksprotokoll fra Arbeiderpartiets 66. ordinære landsmøte 20. – 23. april 2017 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo. 2017


Vedtaksprotokoll 2019


Vedtaksprotokoll fra Arbeiderpartiets 67. ordinære landsmøte
4. – 7. april 2019 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo
 

Andre digitale dokumenter finner du her© www.arbark.no