Arbeiderpartiet - Landsmøteprotokoller


Landsmøtet er Arbeiderpartiets høyeste beslutningsorgan. I landsmøteprotokollene
finner du alle vedtak som ble gjort på det enkelte landsmøte, hvem som var til stede, hvem som hadde ordet osv.

For enkelte av de første landsmøtene finnes det ikke offisielle trykte protokoller og dagsordnener. I disse tilfellene har vi digitalisert referatene og dagsordnene publisert i Social-Demokraten.

For det aller første landsmøtet som fant sted i Arendal i 1887, har vi digitalisert referatet som er publisert i den lokale avisen "Den Vestlandske tidende" da det ikke fantes noe referat i Social-Demokraten og ikke noe annen trykt protokoll.

Dagsordener er digitalisert frem til 1939.

Creative Commons-lisens Dokumentene er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.