"Dødsmarsjene" i 1945Friheten eller døden?"...mellom 15 og 20 kuldegrader."Josef Berg


Hva fins i arkivet?

 
 
 
Josef Berg
Josef Berg var en av de få jødene som ble deportert fra Norge under krigen og som overlevde Auschwitz. I ulike leirer ble han tre ganger dømt til døden, og han slapp unna hver gang. Josef Berg ble født 2. august 1917 i Wien og døde 25. oktober 1991 i Oslo. Han vokste opp i en jødisk familie i Wien, ble som ungdom med i det østerrikske sosialdemokratiet og deltok i kampen mot den østerrikske fascismen etter 1934.

I 1938 flyktet Josef Berg til Norge og ble godkjent som politisk flyktning. I 1942 ble han arrestert og internert i leiren Berg ved Tønsberg. Berg ble deportert med skipet Monte Rosa til Auschwitz 26. november 1942. Han overlevde Auschwitz og flere andre leirer, og kom med Bernadotte-aksjonen "de hvite bussene" tilbake til Norge i 1945.

Han ble norsk statsborger og arbeidet som tolk i den norske arbeiderbevegelsen.1 Josef Berg etterlot seg et arkiv - med ulike upubliserte dokumenter. Blant annet fins hans erindringer om dødsmarsjen fra Auschwitz og en kort tekst om samme emne av en annen Auschwitz-fange, Manfred Gabe.2

Foto: A. Zachariassen, Spennende år. Fra krig til krig med ord og penn, Oslo 1972, s. 144

 1. Aksel Zachariassen, Spennende år. Fra krig til krig med ord og penn, Oslo 1972. (ISBN 82-10-01718-7) Einhart Lorenz, Exil in Norwegen. Lebensbedingungen und Arbeit deutschsprachiger Flüchtlinge 1933-1943, Baden-Baden 1992. (ISBN 3-7890-2721-9)

2. Gabe var født inn i en jødisk familie i Wien i 1916; han ble – som Berg - arrestert i 1942 og sendt til Auschwitz; likedan som Berg overlevde Gabe konsentrasjonsleiren og krigen, bosatte seg som medisiner i Paris og arbeidet med histologi. Han døde i 1973.

 
 
 
© www.arbark.no