©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Til førstesidenTransport og kommunikasjon

Hovedtekst

Streiker, konflikter

Arbeiderne innen transport- og kommunikasjonssektoren har deltatt i flere streiker opp gjennom årene. Vi vil her se på noen av dem, både lovlige og ulovlige konflikter. Grunnlaget for streikene har vært forskjellige, fra uenighet i ordinære tariffoppgjør til oppdemmet misnøye med arbeidsforholdene.

Ved å klikke på en av lenkene nedenfor, kommer du til en nærmerer presentasjon av streikene.

Vi du vite mer om de enkelte streikene, kan du finne informasjon og materiale i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, både i arkivsamlingen og boksamling.

1899 Bryggearbeiderstreik
1920 Sporveisstreik
1920 Jernbanestreik
1921 Storstreik
1924 Transportarbeiderstreik
1955 Streik i sjø- og landtransporten
1970 Sporveisstreik
1974 Lokomotivførerstreik
1976 Linjegodsstreiken
1982 Transportarbeiderstreik
2004 Transportarbeiderstreik

 

 Streiker

Faner

Arkiver

Litteratur

Fagforbund

 

 

l