©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Til førstesidenTransport og kommunikasjon

Hovedtekst

Fagforbund

På de følgende sidene vil vi kort presentere de fagforbundene i Landsorganisasjonen som har medlemmer som direkte arbeider med transport og kommunikasjon (post, telegraf og telefon). Også medlemmer i andre forbund jobber innen denne sektoren, men da ofte med konstruksjon og vedlikehold, ikke drift.

Under lenken Faner finner du en rekke foreningsfaner fra disse forbundene.

Klikk på lenkene Arkiver og Litteratur dersom du vil vite mer om organisasjonene.

EL & IT Forbundet
Fagforbundet
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Post og kommunikasjonsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Transportarbeiderforbund


Streiker

Faner

Arkiver

Litteratur

Fagforbund

 

 

l