Norsk Arbeidsmandsforbund - Landsmøteprotokoller


Norsk arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet 13. april 1895. Landsmøtet er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. I landsmøteprotokollene finner du alle vedtak som ble gjort på det enkelte landsmøte, hvem som var til stede, hvem som hadde ordet osv. For enkelte av de første landsmøtene finnes det ikke offisielle trykte protokoller og dagsordener. I disse tilfellene har vi digitalisert referatene og dagsordenene publisert i avisa Social-Demokraten og fagbladet Arbeidsmanden.