Digitale dokumenterDenne samlingen består av dokumenter fra Arbarks ulike digitaliseringsprosjekter. De er valgt ut basert på etterspørsel fra brukerne våre. Her finnes blant annet komplette serier med beretninger og protokoller fra LO og Arbeiderpartiet, Hovedavtalen mellom LO og NHO, samt hovedavtalene i staten og kommunal sektor.

Fire av dokumentene i Arbarks samlinger er med på listen over Norges dokumentarv, som er utarbeidet av Den norske UNESCO-komiteen og Norsk Kulturråd. Hensikten er å ta vare på og synliggjøre en unik og uerstattelig dokumentarv. De finner du her.

De digitale dokumentene kan brukes i samsvar med gjeldende CC-lisens, som vises nederst på hver underside.

Alle dokumentene er OCR-behandlet og søkbare.

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Hovedavtaler
Arbeiderpartiet
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)
Norges dokumentarv
Creative Commons-lisens Dokumentene er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens, der ikke annet er spesifisert.