Digitale dokumenter
 

Kongressprotokoller fra Landsorganisasjonen i Norge (LO):

Kongressen er LOs høyeste beslutningsorgan. I kongressprotokollene finner du alle vedtak som ble gjort på den enkelte kongress, hvem som var til stede, hvem som hadde ordet osv. Noen år ble også dagsordenen trykket separat på forhånd.

  

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Forhandlingsprotokol for det konstituerende møde i Arbeidernes faglige landsorganisation i Norge : afholdt den 30te og 31te marts og 1ste april 1899 i Kristiania

(1899)(pdf)

 
Dette er LOs stiftelsesprotokoll. Den kan også leses i transkribert utgave HER  

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokol over forhandlingerne ved Arb. faglige landsorganisations 2den kongres : afholdt i Kristiania den 4de, 5te og 6te april 1901

(1901)


(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Dagsorden for Arbeidernes faglige landsorganisations 2det landsmøde

(1901)


(pdf)
 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Uddrag af protokollen over forhandlingerne ved Arbeidernes fagl. landsorganisations 3. kongres : afholdt i Kristiania den 25., 26., 27. og 28. mai 1903

(1903)

(pdf)

 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Dagsorden til Arb.s fagl. Landsorganisations 3. kongres i Kr.ania 25de til 28de mai 1903

(1903)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokol over forhandlingerne paa Landsorganisationens 4de kongres i Kristiania 20., 21., 22. og 23. juni 1905

(1905)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Dagsorden til Arbeidernes fagl. landsorganisations 4. kongres i Kr.a i dagene 20., 21., 22., 23. juli og eventuelt følgende dage i Kristiania arbeidersamfunds store sal

(1905)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1907 : dagsorden samt indkomne forslag med motiver

(1907)


(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokol over forhandlingerne ved Arb.s fagl. landsorganisations 5. kongres i Kristiania 9.-13. septbr. 1907

(1907)

(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1910 : 27. juni-3. juli : dagsorden og protokol

(1910)

(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1913 : dagsorden og forslag med motiver

(1913)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1913 : 22.-29. juni : dagsorden og protokol

(1913)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Ekstraordinær kongres 1914 : mægling og voldgift i arbeidstvister

(1914)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Ekstraordinær kongres 1914 : protokol over forhandlingerne 23.-26. mars

(1914)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1916 : dagsorden og forslag med motiver

(1916)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1916 : dagsorden og protokol

(1916)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Ekstraordinær kongres 1917 : dagsorden og protokol

(1917)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1920 : dagsorden og forslag med motiver

(1920)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1920 : dagsorden og protokol

(1920)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1923 : dagsorden og protokoll

(1923)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1925 : dagsorden og forslag med motiver

(1925)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1925 : dagsorden og protokoll

(1925)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1926 [i.e. 1927] : dagsorden og forslag med motiver

(1927)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1927 : dagsorden og protokoll

(1927)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1931 : dagsorden og forslag med motiver

(1931)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1931 : dagsorden og protokoll

(1931)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1934 : dagsorden og forslag med motiver

(1934)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1934 : dagsorden og protokoll

(1934)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1938 : dagsorden

(1938)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1938 : protokoll

(1938)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1946 : dagsorden

(1946)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll over kongressen 1946

(1946)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

17. ordinære kongress 1949 : dagsorden, forretningsorden med forslag

(1949)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll over kongressen 1949 : jubileumskongressen

(1949)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

18. ordinære kongress 10.-16. mai 1953 : dagsorden med forslag og forretningsorden

(1953)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll over kongressen 1953

(1953)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

19. ordinære kongress 5.-11. mai 1957 : dagsorden med forslag og forretningsorden

(1957)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll over kongressen 1957

(1957)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

20. ordinære kongress 28. mai-2. juni 1961 : dagsorden med forslag og forretningsorden

(1961)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll over 20. ordinære kongressen 28. mai-2. juni 1961

(1961)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

21. ordinære kongress 9.-14. mai 1965 : dagsorden med forslag og forretningsorden

(1965)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll over forhandlingene ved 21. ordinære kongress 9.-14. mai 1965

(1965)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

22. ordinære kongress 18.-23. mai 1969 : dagsorden med forslag og forretningsorden

(1969)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll over forhandlingene ved 22. ordinære kongress 18.-23. mai 1969

(1969)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll over forhandlingene ved den ekstraordinære kongress 2.-3. juni 1972

(1972)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1973 : 6.-11. mai 1973 : dagsorden med forslag og forretningsorden

(1973)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll fra den 23. ordinære kongress 1973 : kongressens vedtak

(1973)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kongressen 1977 : 22.-28. mai 1977 : dagsorden med forslag og forretningsorden

(1977)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll fra den 24. ordinære kongress 1977 : kongressens vedtak

(1977)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll fra den 25. ordinære kongress 1981 : kongressens vedtak 1981

(1981)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll fra den 26. ordinære kongress 1985 : kongressens vedtak 1985

(1985)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Protokoll fra den 27. ordinære kongress 1989 : kongressens vedtak 1989

(1989)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Referat fra den 28. ordinære kongress 1993 : kongressens vedtak 1993

(1993)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Referat fra den 4. ekstraordinære kongress : 22. september 1994

(1994)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Referat fra den 29. ordinære kongress 1997 : kongressens vedtak 1997

(1997)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Referat fra den 30. ordinære kongress 2001 : Kongressens vedtak : Oslo 5.-11. mai 2001

(2001)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Referat fra den 31. ordinære kongress Oslo 7.-12. mai 2005 : Kongressens vedtak

(2005)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LOs 32. ordinære kongress 11.-15. mai 2009 : Kongressens vedtak

(2009)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LOs 33. ordinære kongress 3.-7. mai 2013 : Kongressens vedtak

(2013)
(pdf)
 

 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LOs 34. ordinære kongress 8.-12. mai 2017 : Kongressens vedtak

(2017)
(pdf)
 

 
   
Andre digitale dokumenter finner du her
 
   


© www.arbark.no