Digitale dokumenter
 

Beretninger fra Landsorganisasjonen i Norge (LO):

Beretningene dokumenterer driften i årene mellom hver kongress, og godkjennes av kongressen. Her finner du blant annet statistikker over streiker.

 Beretning 1901-1902

Beretning om Arbeidernes fagl. landsorganisations virksomhed fra 3die april 1901 til 15de januar 1902

Beretning 1901-1903

Beretning om Arbeidernes faglige landsorganisations virksomhed fra 6. april 1901 til 15. mai 1903.
Beretning 1902-1903

Beretning om Arbeidernes faglïge landsorganisations virksomhed fra 15. januar 1902 til 1. januar 1903.Beretning 1903-1904

Beretning om Arbeidernes faglïge landsorganisations virksomhed fra 15. mai 1903 til 1. januar 1904.

Beretning 1903-1905

Beretning om Arbeidernes faglige landsorganisations virksomhed fra 15de mai 1903 til 1ste juli 1905
Beretning 1906

Beretning om Arbeidernes faglige landsorganisations virksomhed i aaret 1906
Beretning 1905-1906

Beretning om Arbeidernes faglige landsorganisations virksomhed fra 1ste juli 1905 til 1ste januar 1906
Beretning 1907

Beretning om Arbeidernes faglige landsorganisations virksomhed i 1ste halvaar 1907
Beretning 1907

Beretning om Arbeidernes faglige landsorganisations virksomhed i 2. halvaar 1907
Beretning 1908

Beretning om Arbeidernes fagl. landsorganisations virksomhed i aaret 1908
Beretning 1909


Beretning 1910


Beretning 1911Beretning 1912Beretning 1913Beretning 1914Beretning 1915Beretning 1916Beretning 1917Beretning 1918Beretning 1919Beretning 1920Beretning 1921Beretning 1922Beretning 1923Beretning 1924Beretning 1925
Beretning 1926

Regnskap 1926


Beretning 1927Beretning 1928Beretning 1929Beretning 1930Beretning 1931Beretning 1932Beretning 1933Beretning 1934Beretning 1935Beretning 1936Beretning 1937Beretning 1938
Beretning 1939


Beretning 1940

Årsmelding 12. april - 28. september 1940Beretning 1940-1941

Melding 28. september 1940 til 10. september 1941Beretning 1940

Beretning 1941

Årsmelding 1941

Beretning 1942-1943

Årsberetning 1942-43

Beretning 1940-1945

Rapport for tiden 9. april-juli 1940 samt en kort beretning om Londonsekretariatets virksomhet 1 nov. 1941-7. mai 1945
Beretning 1945

Beretning for 1945

Beretning 1946

Medlemstallets geografiske fordeling pr. 31. desember 1946
Beretning 1946


Beretning 1947


Beretning 1948


Beretning 1949Beretning 1950Beretning 1951Beretning 1952Beretning 1953Beretning 1954Beretning 1955Beretning 1956Beretning 1957Beretning 1958Beretning 1959Beretning 1960Beretning 1961Beretning 1962Beretning 1963Beretning 1964Beretning 1965Beretning 1966Beretning 1967Beretning 1968Beretning 1969Beretning 1970Beretning 1971Beretning 1972Beretning 1973Beretning 1974Beretning 1975Beretning 1976Beretning 1977Beretning 1978Beretning 1979Beretning 1980Beretning 1981Beretning 1982Beretning 1983Beretning 1984Beretning 1985Beretning 1986Beretning 1987Beretning 1988Beretning 1989Beretning 1990Beretning 1991Beretning 1992Beretning 1993Beretning 1994Beretning 1995Beretning 1996Beretning 1997


Beretning 1998


Beretning 1999


Beretning 1999

Tillegg til beretningen for 1999: sysselsettingspolitikk
Beretning 2000Beretning 2001Beretning 2002Beretning 2003Beretning 2004Beretning 2005Beretning 2006Beretning 2007Beretning 2008Beretning 2009Beretning 2010Beretning 2011Beretning 2012Beretning 2013Beretning 2014Beretning 2015Beretning 2016Beretning 2017Beretning 2018

 

Andre digitale dokumenter finner du her© www.arbark.no