Arbeiderhistorie


Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 utgitt årboka Arbeiderhistorie. Arbeiderhistorie er det sentrale tidsskriftet i Norge for forskning i arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.
Tidsskriftet inneholder vitenskaplige artikler og populærhistoriske tekster og er rikelig illustrert. Arbeiderhistorie henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle som er interessert i venstresidens historie i vid forstand.
Forløperen til Arbeiderhistorie, TFAH (Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie), kom ut i årene 1976-1986.

Fra og med 2017 publiseres Arbeiderhistorie med åpen tilgang på idunn.no

Du finner informasjon om abonnement og kjøp av den trykte boka her.

Vil du skrive for Arbeiderhistorie? Se Forfatterveiledning her.Nyeste utgave av Arbeiderhistorie


Årets utgave av Arbeiderhistorie stiller spørsmålet: Hvor går arbeiderhistorien? Seks historikere har svart ut fra sine personlige ståsteder. Vi håper det kan være startskuddet for en diskusjon rundt fagfeltet arbeiderhistorie i tida framover.

Ellers inneholder Arbeiderhistorie ni fagfellevurderte artikler om forskjellige emner som spenner fra den tidlige arbeideridretten til samarbeidsformene innenfor Aker-konsernet fram til i dag:

Eivind Thorsen forteller om fotballen rolle som fritidssyssel for arbeiderne under deres opphold på Sør-Georgia og kaster nytt lys over en ukjent side ved hvalfangerlivet.

Dan André Fiskum Velle behandler aksjonene for åttetimers arbeidsdag i Bratsberg amt i 1918.

Steinar Aas skriver om den faglige og politiske aktivisten Johan Medby.

Harald Espeli tematiserer loven om industrielt hjemmearbeid.

Nils M. Justvik utforsker den organiserte arbeideridretten på Agder i mellomkrigstiden.

Bjørn Tore Rosendahl drøfter krigsseilernes opplevelser rundt det å ha kolleger fra ulike nasjoner og kulturer.

Vilde Opdan Yttereng belyser etableringen av Arbeiderbevegelsens internasjonale støttekomité.

Per Bonde Hansen tar for seg konseptet fast arbeid og spør hvorfor det ble så utbredt i Norge løpet av 1900-tallet.

Trond Holmen Erlien og Knut Grove problematiserer faktiske samarbeidet i Aker-konsernet med utgangspunkt i Stord verft.


Les nyeste utgave av Arbeiderhistorieidunn.no.


Alle årganger av Arbeiderhistorie og TFAH i pdf-format:
Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.
Merk: Gjelder ikke TFAH (årbøkene fra 1976-1986).
Publisert 23.03.2022, første gang 20.10.2011.