Arbeiderhistorie


Arbeiderhistorie 2019 - fritt tilgjengelig på Idunn.no


Arbeiderhistorie, årboka til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, presenterer ti fagfellevurderte artikler innenfor et vidt tematisk og tidsmessig spenn: her kan du lese om sosiale ordninger for arbeidsfolk på 1700-tallet så vel som arbeidsulykker i Luftforsvaret under den kalde krigen.


Anita Wiklund Nordli tar for seg ulike støtteordninger for arbeidere ved Fritzøe jernverk på 1700-tallet. Harald Espeli undersøker tjenestepensjoner for statlige arbeidere i tiden etter 1814 og fram til Statens Pensjonskasse ble etablert i 1917. Ida Pernille Christensen bruker Christiania Tivoli som studieobjekt for sin analyse av møtet mellom høy- og populærkultur i siste halvdel av 1800-tallet. Anders Aschim skriver om Andreas Johnsson (1835-1914), fiskerbondesønnen fra Nord-Norge som ble utdannet til lærer og som på slutten av 1800-tallet var en sentral skikkelse i Kristiania Arbeidersamfund. Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen påpeker at allmenn stemmerett i Norge i realiteten ikke ble innført før suspensjonen av fattige ble opphevet i 1919. Kathrine L. Sandstrøm tar for seg syndikalismen, en i dag ofte glemt radikal retning, som opptrådte på begynnelsen av 1900-tallet. Marta Gjernes skriver om de mange jødiske arbeiderne og spesialistene som arbeidet innenfor norsk sigarettindustri fra slutten av 1800-tallet. Monica Miscali undersøker italiensk migrasjon til Norge etter 1945, mens Sondre B. Hvam har en av de mest ulykkeutsatte yrkesgruppene i Norge i moderne tid: jagerflypiloter under den kalde krigen, som tema. Avslutningsvis går Marie Smith-Solbakken og Hans-Jørgen Wallin Weihe igjennom minnedannelsen etter Alexander L. Kielland-ulykken i 1980.


Fra og med 2017-utgaven har Arbeiderhistorie kommet ut på Universitetsforlaget, og da både som trykt bok og som elektronisk tidsskrift (https://www.idunn.no/arbeiderhistorie).

Du kan bestille den trykte boka her (post@arbark.no)

Ønsker du kjøpe eller abonnere på Arbeiderhistorie? Klikk her.

Vil du skrive for Arbeiderhistorie? Klikk her.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 gitt ut årboka Arbeiderhistorie Arbeiderhistorie er en rikt illustrert årbok som presenterer artikler og dokumentasjon om arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie. Artiklene samles gjerne om temaer. Arbeiderkultur, kvinner i arbeid og politikk, avindustrialisering og utenriks- og sikkerhetspolitikk er eksempler på temaer som er tatt opp. Vi legger vekt på å bringe artikler om den internasjonale arbeiderbevegelsen og særlig den nordiske. årbøkene inneholder også artikler om den lokale arbeiderbevegelsen i Norge. årboka henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle andre som er interessert i arbeiderbevegelsens historie i vid forstand. Forløperen til Arbeiderhistorie, TFAH (Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie), kom ut i årene 1976-1986.

Alle årganger av Arbeiderhistorie og TFAH i pdf-format:
Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.


© 2017 www.arbark.no