Arbeiderhistorie


Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 utgitt årboka Arbeiderhistorie. Arbeiderhistorie er det sentrale tidsskriftet i Norge for forskning i arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.
Tidsskriftet inneholder vitenskaplige artikler og populærhistoriske tekster og er rikelig illustrert. Arbeiderhistorie henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle som er interessert i venstresidens historie i vid forstand.
Forløperen til Arbeiderhistorie, TFAH (Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie), kom ut i årene 1976-1986.

Fra og med 2017 publiseres Arbeiderhistorie med åpen tilgang på idunn.no

Du finner informasjon om abonnement og kjøp av den trykte boka her.

Vil du skrive for Arbeiderhistorie? Se Forfatterveiledning her.Nyeste utgave av Arbeiderhistorie


Årets utgave av Arbeiderhistorie inneholder åtte fagfellevurderte artikler om forskjellige emner:

Niri Ragnvald Johnsen utfordrer tidligere forskning rundt «Det Norske Arbeider-Blad», en avis for 1850-årenes arbeiderforeninger.

Ola Haugstad skriver om dyrtidsprotestene på Kongsberg i mai 1917.

Eivind Heldaas Seland tar for seg historieformidlingen i 1930-årenes Arbeidernes Leksikon.

Nina Bratland og Tone Svinningen undersøker konseptet «sosialistisk fotografi» i årene før andre verdenskrig.

Marina Durovic-Andic drøfter samarbeidet mellom den norske og jugoslaviske arbeiderbevegelsen i 1940- og 1950-årene.

Finn H. Eriksen belyser yrkesgruppen postpakkmestere og deres avansementskamp og profesjonsstrid i Postverket.

Tor Gunnar Tollaksen undersøker arbeidsmiljøet blant petroleumsdykkerne under 1970-årenes oppbyggingsfase i Nordsjøen.

Til sist, og i anledning av at det er 100 år siden partiet ble stiftet, har Ole Martin Rønning en historiografisk gjennomgang av forskningslitteraturen om Norges Kommunistiske Parti.

I tillegg fortsetter debatten om arbeiderhistoriens utvikling i tida framover. Basert på innlegg og kommentarer fra fjorårets Historiedager i Bergen, følger fem historikere opp diskusjonen fra forrige utgave.
Les nyeste utgave av Arbeiderhistorieidunn.no.


Alle årganger av Arbeiderhistorie og TFAH i pdf-format:
Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.
Merk: Gjelder ikke TFAH (årbøkene fra 1976-1986).
Publisert 23.03.2023, første gang 20.10.2011.