Arbeiderhistorie


Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 utgitt årboka Arbeiderhistorie. Arbeiderhistorie er det sentrale tidsskriftet i Norge for forskning i arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.
Tidsskriftet inneholder vitenskaplige artikler og populærhistoriske tekster og er rikelig illustrert. Arbeiderhistorie henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle som er interessert i venstresidens historie i vid forstand.
Forløperen til Arbeiderhistorie, TFAH (Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie), kom ut i årene 1976-1986.

Fra og med 2017 publiseres Arbeiderhistorie med åpen tilgang på idunn.no

Du finner informasjon om abonnement og kjøp av den trykte boka her.

Vil du skrive for Arbeiderhistorie? Se Forfatterveiledning her.Nyeste utgave av Arbeiderhistorie


Årets utgave av Arbeiderhistorie markerer med en oversiktsartikkel av Einar A. Terjesen at det er 100 år siden et mindretall brøt ut av Arbeiderpartiet og etablerte Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Selv om partiet fikk en kort levetid og gikk sammen med Arbeiderpartiet igjen i 1927, var det en sentral politisk aktør i en turbulent tid for norsk arbeiderbevegelse.

Ellers inneholder Arbeiderhistorie ni andre fagfellevurderte artikler om vidt forskjellige temaer:

Jon Emil Halvorsen undersøker en tidlig aksjon i norsk arbeidsliv, nemlig streiken blant plankekjørerne på Skedsmo i 1795. John Johnsen tar for seg Thranebevegelsen i Hallingdal. Jostein Lorås drøfter kulturelle barrierer mot moderne lønnsarbeid blant kystbefolkningen på Helgeland.

Harald Espeli skriver om Minstelønnsloven for underordnede handelsfolk. Trine Berg Kopperud behandler Ugildhetsloven som innebar at personer som hadde mottatt fattighjelp ikke kunne velges som medlemmer av kommunestyre eller bystyre. Hans-Magnus Ystgaard forteller om Nygaardsvold-regjeringens landbrukspolitikk og statsråd Hans Ystgaards rolle. Jonas Bakkeli Eide utforsker synet på USA innad i Arbeiderpartiet og den innflytelsen president Roosevelts New Deal fikk for norsk politikk.

Marie Smith-Solbakken og Hans-Jørgen Wallin Weihe ser nærmere på en lite omtalt side ved Alexander L. Kielland-ulykken: hvordan sjøfolk og arbeidere som var med på forliset måtte redde seg selv. Sølvi Bennett Moen problematiserer usynliggjøringen av kvinnelige pressefotografer i pressehistoriske framstillinger.

Les nyeste utgave av Arbeiderhistorieidunn.no.


Alle årganger av Arbeiderhistorie og TFAH i pdf-format:
Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.
Merk: Gjelder ikke TFAH (årbøkene fra 1976-1986).
Publisert 23.03.2021, første gang 20.10.2011.