Arbeiderhistorie


Arbeiderhistorie 2018


Artiklene i årboka for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek kan i år deles i tre bolker: tvangsarbeid og migrasjon, arbeiderbevegelsens minnekultur og artikler uten noen spesiell tilknytning. I den siste bolken får vi lese om revolusjonære strømninger i Skandinavia etter den russiske revolusjon, Norges lengste streik og Østersjøukene i DDR.

Fra og med 2017-utgaven utkommer Arbeiderhistorie på Universitetsforlaget, og da både som trykt bok og som elektronisk tidsskrift (https://www.idunn.no/arbeiderhistorie).

Du kan bestille den trykte boka her (post@arbark.no)

Ønsker du kjøpe eller abonnere på Arbeiderhistorie? Klikk her.

Vil du skrive for Arbeiderhistorie? Klikk her.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 gitt ut årboka Arbeiderhistorie Arbeiderhistorie er en rikt illustrert årbok som presenterer artikler og dokumentasjon om arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie. Artiklene samles gjerne om temaer. Arbeiderkultur, kvinner i arbeid og politikk, avindustrialisering og utenriks- og sikkerhetspolitikk er eksempler på temaer som er tatt opp. Vi legger vekt på å bringe artikler om den internasjonale arbeiderbevegelsen og særlig den nordiske. årbøkene inneholder også artikler om den lokale arbeiderbevegelsen i Norge. årboka henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle andre som er interessert i arbeiderbevegelsens historie i vid forstand. Forløperen til Arbeiderhistorie, TFAH (Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie), kom ut i årene 1976-1986.

Alle årganger av Arbeiderhistorie og TFAH i pdf-format:
Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.


© 2017 www.arbark.no