Arbeiderhistorie


Arbeiderhistorie 2017


Årboka for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek markerer i år hundrårsdagen for Den russiske revolusjon i 1917, og dens ringvirkninger i Norge. Boka ble lansert på konferansen The Russian Revolution 1917, Norway and the Nordic Area, 29. mars 2017.

Fra og med 2017-utgaven utkommer Arbeiderhistorie på Universitetsforlaget, og da både som trykt bok og som elektronisk tidsskrift (https://www.idunn.no/arbeiderhistorie).

Du kan bestille den trykte boka her (post@arbark.no)

Ønsker du kjøpe eller abonnere på Arbeiderhistorie? Klikk her.

Vil du skrive for Arbeiderhistorie? Klikk her.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 gitt ut årboka Arbeiderhistorie Arbeiderhistorie er en rikt illustrert årbok som presenterer artikler og dokumentasjon om arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie. Artiklene samles gjerne om temaer. Arbeiderkultur, kvinner i arbeid og politikk, avindustrialisering og utenriks- og sikkerhetspolitikk er eksempler på temaer som er tatt opp. Vi legger vekt på å bringe artikler om den internasjonale arbeiderbevegelsen og særlig den nordiske. årbøkene inneholder også artikler om den lokale arbeiderbevegelsen i Norge. årboka henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle andre som er interessert i arbeiderbevegelsens historie i vid forstand. Forløperen til Arbeiderhistorie, TFAH (Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie), kom ut i årene 1976-1986.

Alle årganger av Arbeiderhistorie i pdf-format:
© 2017 www.arbark.no