Arbeiderhistorie


Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 utgitt årboka Arbeiderhistorie. Arbeiderhistorie er det sentrale tidsskriftet i Norge for forskning i arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.
Tidsskriftet inneholder vitenskaplige artikler og populærhistoriske tekster og er rikelig illustrert. Arbeiderhistorie henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle som er interessert i venstresidens historie i vid forstand.
Forløperen til Arbeiderhistorie, TFAH (Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie), kom ut i årene 1976-1986.

Fra og med 2017 publiseres Arbeiderhistorie med åpen tilgang på idunn.no

Du finner informasjon om abonnement og kjøp av den trykte boka her.

Vil du skrive for Arbeiderhistorie? Se Forfatterveiledning her.

Nyeste utgave av Arbeiderhistorie

Arbeiderhistorie, årboka til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, presenterer i år ti fagfellevurderte artikler innenfor et bredt spekter av emner: her kan du for eksempel lese om arbeiderboliger på 1800-tallet og utviklingen av dagens tariffsystem for lærere.

Henrik Askjer utforsker arbeiderboligselskapet Sagenes Arbeiderboliger fra 1887. Ingrid Haugrønning undersøker boforhold og levekår blant tekstilarbeiderne ved Salhus Tricotagefabrik mot slutten av 1800-tallet. Harald Espeli ser nærmere på utviklingen av en rettighetsbasert tjenestepensjon for statens time- eller akkordlønte arbeidere. Gunnar D. Hatlehol går igjennom fange- og tvangsarbeidshistoriens plass i historieskrivingen om det tyskokkuperte Norge. Thea Eriksen studerer sikkerhetsarbeidet for sjøfolk om bord på norske skip under andre verdenskrig. Tor Gunnar Tollaksen tar for seg yrkesgruppen dykkere i forbindelse med Aleksander Kielland-ulykken i 1980. Christian Florelius analyserer historiens rolle i Arbeiderpartiets arbeidsprogram for 1945 og partiprogrammet for perioden 2001-2005. Merete C. Ødegaard gjør rede for statens forsøk på å modernisere skifernæringen i Alta. Åsmund Arup Seip drøfter lønnsdannelsen for lærerne. Til slutt forteller Åsmund Egge om det spesielle forholdet mellom den russiske revolusjonære agitatoren, kvinnesaksforkjemperen, forfatteren og diplomaten Aleksandra Kollontaj og den franske revolusjonære aktivisten Marcel Body.

Les nyeste utgave av Arbeiderhistorieidunn.no.


Alle årganger av Arbeiderhistorie og TFAH i pdf-format:Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.